Mimmi Troil

Mimmi
von Troil

Generalsekreterare Idéburen välfärd

Mimmi von Troil är generalsekreterare för IV - Idéburen välfärd, en nationell bransch- och intresseorganisation som samlar idéburna organisationer och företag inom vård, omsorg och utbildning.

Mimmi svarar gärna på frågor om huvudmannens ansvar, skollagen och allt annat som främst rör fria förskolor och de villkor som de fria förskolorna lever under.

Frågor & svar

Hej!

Jag undrar hur många barn en pedagog kan ansvara för. På yngrebarnsavdelningen har vi två pedagoger på 10 barn. Men jag undrar om det finns någon lag som reglerar hur det är i barngrupper där barnen är 3–5 år. Idealsituationen hade varit 5 barn/pedagog där också, men i vår verksamhet är det till exempel 7 barn/pedagog.

Du måste logga in eller bli medlem för att läsa svaret!

Hej!

Angående belastningsregistret: Föräldrar på föräldrakooperativ som gör insatser i barngruppen, ska de ha utdrag ur registret? Frågan kom upp under ett styrelsemöte på en förskola.

Du måste logga in eller bli medlem för att läsa svaret!
Hej Mimmi!

Under ett förskolechefsmöte för fristående förskolor kom den här frågan upp: Hur länge ska man spara dokument på förskolan? Det gäller dokument som rör barnen, personalen, möten, förskolan i övrigt, t.ex. olika kontroll- och tillsynsdokument.

Du måste logga in eller bli medlem för att läsa svaret!

Hej!

Jag har en fråga angående vistelsetid på förskolan när man är hemma med sjukt barn. Om man har två barn som går på samma förskola (privat) och det ena är sjukt, får då förskolan begränsa tiden för det barn som är friskt? Just nu är tiden för det friska barnet 8-13. Anledningen är att man ser till det friska barnets behov, alltså att barnet hinner vara med på den planerade verksamheten samt komma till frukost då föräldern som jobbar har möjlighet att lämna så att den som vabbar slipper gå upp på morgonen. Barnet hinner även få lunch.

Jag tycker själv att detta är bra men jag frågar eftersom vi haft mycket problem med just denna fråga. Finns det någon regel för vem som bestämmer sjuknärvaron? Eller kan vi som förskola själva bestämma detta? Vi har aldrig tidigare fått klagomål från kommunen på denna fråga när de gjort inspektion men föräldrarna är upprörda över situationen så jag hade velat veta en gång för alla vad som gäller. Tack på förhand!

Du måste logga in eller bli medlem för att läsa svaret!

Hej! Vid ett möte med förskolecheferna/fristående förskolor kom frågan/diskussionen upp: Får man be föräldrar att ta med matsäck till barnen när det är t.ex. skogsdag och vi är ute hela dagen? Barnen tycker att det är väldigt roligt och spännande. Det serveras alltid ett matigare mellanmål dessa dagar som förskolan står för. Det var blandade synpunkter och vi blev osäkra på vad är det som egentligen gäller för fristående förskolor. På de kommunala förskolorna ansåg några att där fick barnen inte ta med sig matsäck. Vad är rätt och vad är fel? Tacksam för svar!

 

Du måste logga in eller bli medlem för att läsa svaret!

Hej!

Jag arbetar vid ett föräldrakooperativ. När barnet inte kommer till förskolan och föräldern inte ringer och sjukanmäler, hur gör man?

Du måste logga in eller bli medlem för att läsa svaret!

Hej!

Jag är osäker på vem som har ansvar för klagomålshanteringen på en fristående förskola. Är det förskolechefen?

Du måste logga in eller bli medlem för att läsa svaret!

Hej!

Jag arbetar på ett nystartat föräldrakooperativ, och vet att rutinerna för anmälningar till socialtjänsten kan skilja sig åt mellan kommunala och fristående förskolor. Vad gäller egentligen i föräldrakooperativ på denna punkt? Vem ska hantera en anmälan?

Du måste logga in eller bli medlem för att läsa svaret!