Skolverket besvarar frågor om coronaviruset

Kan en huvudman besluta om att stänga en hel förskola? Vart vänder sig vårdnadshavare för att få mer information om vad som gäller på deras barns förskola? På Skolverket finns nu en särskild sida med frågor och svar om vad som gäller enligt skollagen och andra författningar.

Skrivet av
Eva Hansson

Skolverket har börjat få frågor från skolor och förskolor med anledning av coronaviruset (covid-19). Nu finns det en sammanställning av vad som gäller enligt skollagen och andra författningar.

Dessa och andra frågor besvaras på Skolverkets informationssidor om coronaviruset:

  • Vart vänder sig vårdnadshavare för att få mer information om vad som gäller på en skola eller en förskola? 
  • Kan en huvudman besluta om att stänga en hel skola eller förskola?
  • Vad kan huvudman och rektor göra för att skapa trygghet när barn och vårdnadshavare känner oro?

När det gäller bemötandet av barnet kan du också läsa mer i leg. psykolog Anna Hellbergs artikel Så pratar du med barn om coronaviruset här på Förskoleforum.

Illustration: Shutterstock.com.