Visa:
Utbildning
händer som symbol för demokrati
I denna utbildning får du kunskap och inspiration för att kunna driva ett medvetet språkarbete där varje barn ges förutsättningar att utveckla sitt språk, sitt inflytande och sitt demokratiska...

Utbildning
rattigheter
Under det här seminariet får du kunskap om barnets rättigheter utifrån barnkonventionen och läroplanen samt konkreta redskap att förverkliga rättigheterna i för­skolan.