Kurs
barnkonventionen
Den här utbildningen ger dig konkreta verktyg för implementering av barnkonventionen samt stöd i att upprätta en handlingsplan.

Kurs
I den här utbildningen får du ökad förståelse för de fyra grundprinciperna i barnkonventionen och inspiration och övningar för att lyckas med utvecklingsarbetet.

Kurs
Default image
På den här föreläsningen vävs barnkonventionen, förskolans läroplan och teorier in för att förtydliga hur viktigt arbetet med värdegrunden i förskolan är.

Kurs
rattigheter
Under det här seminariet får du kunskap om barnets rättigheter utifrån barnkonventionen och läroplanen samt konkreta redskap att förverkliga rättigheterna i för­skolan.