Visa:
Artikel
Många förskolor idag är präglade av mångspråkighet gällande både barn och vuxna. Vi behöver se den språkliga variationen som finns på förskolor som en tillgång och arbeta aktivt med att nyttja den....

Artikel
Följ med till Tallbacka förskola i Gällivare där man arbetar systematiskt och långsiktigt med normkritik och jämställdhet.

Artikel
En tydlig policy som förtydligar förskolans arbete kan underlätta för pedagoger som möter hedersrelaterade krav från vårdnadshavare. Policyn bör tas på kommunnivå för att enskilda anställda inte ska...

Artikel
Hur kan vi skapa ett medvetet arbete med flerspråkiga barns språkutveckling, med fokus på den mångspråkiga förskolan och dess utmaningar? Här beskrivs arbetssätt genom vilka du kan utveckla din...

Artikel
abstrakt illustration i många färger
Små barns kroppar sexualiseras, kollegor lever under hedersförtryck och normer förskjuts. Det är några av de erfarenheter som framkom i en undersökning av hedersproblematik på förskolor i Malmö.

Artikel
nallefamilj med olika färg
Normkritik och normkreativitet. Förskolläraren Elin Larsson har jobbat praktiskt med frågorna och arbetar nu som utvecklingspedagog i Göteborg och hoppas få fler pedagoger att reflektera kring ämnet.

Artikel
Genus, jämställdhet, normkritik och normkreativitet. Hur förhåller begreppen sig till varandra? Lena Sotevik, doktor i barn- och ungdomsvetenskap reder, tillsammans med andra skribenter, ut begreppen...

Artikel
Tillgänglighet och delaktighet är ledord för förskolorna i Ånge. Genom att förändra sitt eget bemötande och arbetssätt jobbar personalen för att förverkliga ledorden. Förskolechef Kicki Johansson...

Artikel
Tuffa tjejer och känsliga killar? Nu intar dragqueens Stockholms stadsbibliotek för att lyfta den normkritiska debatten. Men även i förskolan går det att skapa diskussion.

Artikel
Solgårdens förskola ligger i ett mångkulturellt område i Borås. Här arbetar man mycket med att välkomna de nyanlända barnen in i barngruppen, så att de känner sig delaktiga trots att man inte kan...

Artikel
Alla förskolebarn bör få bra och neutrala ord för sina könsorgan, och ska kunna få konkreta svar på frågor om hur barn blir till. Barn kommer ju inte med storken. Som pedagog kan man känna osäkerhet...

Artikel
Kan en rosa tyllkjol utmana genusnormerna? Kan klackskor vara ett sätt att bli vuxen? – Barn utmanar ständigt könsnormer, säger Klara Dolk som har forskat kring genusfrågor utifrån ett...

Artikel
En bild säger mer än tusen ord. I förskolan produceras mängder av bilder varje dag, på både barn och pedagoger, och många bilder hängs upp på väggarna. Vilka normer speglar dessa bilder? Ges alla...

Artikel
Med forskningens hjälp kan du avliva många myter om flerspråkighet. Den här artikelserien av Pia Håland Anveden ger dig en inblick i forskningen och vad det betyder att vara flerspråkig. I serien får...

Artikel
barn och barnlitteratur
På en förskola med tjugo språk representerade bland barnen och femton i personalgruppen, blir flerspråkigheten norm i stället för undantag. Följ med till Milstensgården i Borås!

Artikel
Kaisu Akselsdotter, socionom och familjeterapeut, beskriver hur förskolan kan arbeta med bemötandet av traumatiserade flyktingbarn. Hon redogör också för hur traumatiska upplevelser påverkar barnets...

Artikel
Genom globalisering och migration har den kulturella mångfalden i förskolan ökat. Man kan därför säga att barnen möter världen i förskolan. Barnen ska ges möjlighet att utforska både sin egen och...

Artikel
Flerspråkighet är den andra av Europeiska unionens åtta nyckelkompetenser. Kompetensområdet flerspråkighet omfattar ungefär samma kunskaper och färdigheter som den första nyckelkompetensen, läs- och...

Artikel
bord med ljusstakar
Förskolan Chinuch i Malmö är en av Sveriges tre förskolor med judisk inriktning. Rektor Sarah Hellström Nilsson berättar om traditioner, delaktighet och vikten av kunskap för att motverka fördomar.

Artikel
Vill du få tips om hur du kan jobba på nya sätt med värdegrundsfrågor och normkritik? Låt dig då inspireras av hur Drag Queen Story Hour Sweden kombinerar högläsning med design av både flagga och...