Artikel
Konfessionella inslag, såsom bordsbön och gudstjänster, ska vara frivilligt i en religiös förskola. Men det kan vara svårt att förmedla till barn. Samtidigt utmanas Kristen förskola i Växjö av...

Artikel
Fristående förskolor får ha konfessionella inslag i sin utbildning. Men det kan uppstå svåra frågor i möten mellan demokratiska värden och respekt för religion. I den kommunala förskolan får barn...

Artikel
Blir du irriterad eller stressad när vårdnadshavare inte lämnar eller hämtar sina barn i tid? Eller när kollegerna är sena till möten? Det är egentligen inte så konstigt, eftersom förskolans...

Artikel
Skriften Stopp! Min kropp! från Rädda Barnen används av många förskolor som stöd när man pratar med barnen om kroppen, gränser och integritet. Hösten 2019 lanserades ett nytt arbetsmaterial som...

Artikel
Politiska och organisatoriska beslut kan i det praktiska arbetet ge upphov till svåra etiska och moraliska ställningstaganden. Om man i sin yrkesroll hindras från att agera på ett etiskt och...

Artikel
I de södra och västra delarna av vårt land byggs det broar för fullt! Med hjälp av organisationsmodellen Bygga Broar utför förskolorna ett långsiktigt värdegrundsarbete.

Artikel
Mångkulturella förskolor är fulla av möjligheter. Men det gäller att kommunikationen fungerar om man ska undvika missförstånd. Pedagogerna behöver också vara välutbildade och kunna hänvisa till...

Artikel
Är nagellack bara för tjejer? Måste man bjuda alla på sitt kalas? Genom Instagramkontot HerrFröken vill läraren Daniel Ekmark lyfta värdegrundsdiskussionen i förskola och skola. Här berättar han mer...

Artikel
Ska vi uppmuntra barnen att fundera över frågor som varför vi lever, vad vänskap är och vad som händer när man dör? Ja, små barn både kan och vill tänka om den här sortens frågeställningar, och de...

Artikel
En lekfull sagoslinga på temat värdegrund fick barnen att reflektera över vänskap och samarbete en lång tid efteråt. Tuula Torro och Camilla Lindgren på förskolan Bränningevägen bjuder på inspiration...

Artikel
En artikelsamling med artiklar om diskriminering och kränkande behandling – material lämpligt att använda som underlag för t.ex. en studiecirkel – finns nu att ladda ner som en sammanhängande pdf.

Artikel
Arbetet med värdegrund och likabehandling i förskolan är fundamentet som vi bygger verksamheten på, och något som genomsyrar allt som sker i förskolan. I denna artikel fokuserar vi på hur vi konkret...

Artikel
Barn i förskolan som kränker andra barn har inte alltid själva insikt om att de faktiskt sårar någon annan. Situationer där kränkningar mellan barn uppstår kan i stället grunda sig i bristande...

Artikel
Något av det svåraste att prata om kollegor emellan än när någon i personalgruppen kränker ett barn. Vi måste våga prata, men hur gör man det på ett professionellt sätt utan att riskera att skada...

Artikel
Dagligen i förskolan uppstår situationer mellan barn där någon kan känna sig utsatt av andra. Det händer också att vuxna går över gränsen för vad som är ett lämpligt agerande i relation till ett...

Artikel
Hur vägleder pedagoger barn och hur synliggörs olika normer och värderingar? Det har Anna Rantala fokuserat på i sin forskning.

Artikel
I den tredje och sista delen i serien om att möta barn med trauma i förskolan, fördjupar vi oss i det konkreta arbetet med att främja traumamedvetna verksamheter.

Artikel
I andra delen i serien om att möta och arbeta med barn med traumatiska erfarenheter fördjupar vi oss i hur trauma påverkar hjärnans utveckling och hur trauma syns i barnens beteende.

Artikel
Många barn i våra förskolor har varit eller är utsatta för trauma, och förskolan har stor potential att vara en viktig skyddsfaktor för dessa barn. Men för att kunna bidra till deras läkning och...

Artikel
Källkritik i förskolan handlar om att medvetandegöra barnen och att lära dem att ställa frågor. Detta enligt Linda Malmsten, verksamhetsutvecklare inom IKT, som har många tips och idéer om hur ett...

Artikel
Magnus Karlsson har i sin doktorsavhandling undersökt hur barn hanterar moralfrågor. Han fann bland annat att det är tätt knutet till deras sociala relationer.

Artikel
Hur kan teater och drama utveckla barns självkännedom, medkänsla och inlevelseförmåga med andra? Hur tidigt kan man börja? Här får du möta pedagogen och skådespelaren Fredrica som arbetar med drama...

Artikel
En av Förskoleforums medlemmar har hört av sig med några intressanta frågor till psykologen och Vygotskij-kännaren Leif Strandberg. Vad är egentligen identitet? Och bör barn ”träna” på situationer de...

Artikel
Skulle #metoo ha kunnat undvikas? – För att nå ett jämlikt samhälle måste förändringen börja redan i förskolan, säger jämställdhetsexperten Kristina Henkel.

Artikel
Vissa barn hörs, syns och märks. Andra barn registrerar, tar in och samlar intryck. Minna är mamma till en högkänslig dotter. "Förskolan har betytt jättemycket för oss, främst för att de tagit hennes...

Artikel
Stärk barnens lekkompetens istället för att förbjuda. När vi förbjuder krigslekar i förskolan kan det öka intresset, men än viktigare är att vi stänger en kanal för barnen att uttrycka sig genom inom...

Artikel
Etik och miljömedvetenhet, medmänsklighet och respekt för allt levande tränas ofta ute på förskolegården. Här är strukturen inte lika tydlig som inomhus eftersom barnen möts över ålders- och...

Artikel
Smultronställets förskola i Kristianstad använder forumteater som ett verktyg för att göra barnen delaktiga i olika dilemman. Dramapedagogen Magda W Kokai berättar om vad forumteater är och varför...

Artikel
Trine Klette hoppas att hennes forskning ska vara till nytta när det handlar om att ta de minsta barnens behov på allvar. Hon har studerat ettåringar på norska förskolor och det hon funnit är något...

Artikel
Det ligger ett stort ansvar på pedagogerna att dokumentera rätt, både etiskt och pedagogiskt. Vad lägger man ut? Vad publiceras? Frågar man barnen innan man gör det? När fotograferar man?...