Visa:
Artikel
Om barn har en negativ bild av polisen är det viktigt att förskolan försöker ändra och nyansera den bilden. Nyckeln till goda relationer är kontinuitet och en regelbunden positiv kontakt, tipsar...

Artikel
checklista
Att tidigt informera vårdnadshavarna om förskolans värdegrund kan motverka hedersrelaterad problematik. Men vilken information bör vårdnadshavarna få? Ta hjälp av checklistan som du kan ladda ned här.

Artikel
Böcker om svåra frågor
En kris kan uppstå när vi minst anar det. Det kan handla om separation eller sjukdom i ett barns familj såväl som händelser i omvärlden. Då är det värdefullt att förskolan har en krislåda med...

Artikel
Den tredje torsdagen i maj är det dags att fira förskolans dag! Ordna en tipspromenad för de äldre barnen på temat barnkonventionen.

Artikel
Den tredje torsdagen i maj är det dags att fira förskolans dag! Ordna en tipspromenad för de yngre barnen på temat barnkonventionen.

Artikel
Illustration ovanifrån av grupp människor som håller hand i ring
Goda relationer till vårdnadshavarna och tydlig information om förskolans värdegrund kan förebygga hedersproblematik. Issis Melin berättar hur vi kan skapa goda relationer till alla vårdnadshavare. 

Artikel
abstrakt illustration i många färger
Små barns kroppar sexualiseras, kollegor lever under hedersförtryck och normer förskjuts. Det är några av de erfarenheter som framkom i en undersökning av hedersproblematik på förskolor i Malmö.

Artikel
Dockor har länge använts för att göra världen mer begriplig för både barn och vuxna. En docka kan säga sådant som för en pedagog eller vuxen är svårt att uttrycka. Kanske är det dags för en renässans...

Artikel
barn som bråkar och en vuxen som ingriper
Var förberedd inför situationer där någon tycker att ett barn kränkts. Skapa en samsyn på hur ni ska agera i olika situationer, t.ex. när ni behöver sära på barn som bråkar. Då behöver ni inte handla...

Artikel
I situationer där riktlinjer krockar med synsätt och värderingar i kommunikationen med vårdnadshavare, kollegor eller barn behöver pedagogen på ett respektfullt sätt hålla fast vid sitt uppdrag och...

Artikel
Jultomten och andra fantasifigurer skapar magi för många barn. Men när barnen frågar om de verkligen finns på riktigt gäller det att tänka sig för innan man svarar, tipsar David Waskuri.

Artikel
Var ärlig och rak när krisen väl uppstår. Kommunicera – gå inte och göm dig. Inkludera sociala medier i krisarbetet. Tre råd från Jeanette Fors-Andrée, krishanterare och medietränare.

Artikel
Genom globalisering och migration har den kulturella mångfalden i förskolan ökat. Man kan därför säga att barnen möter världen i förskolan. Barnen ska ges möjlighet att utforska både sin egen och...

Artikel
Varje individ har rätt till en god, inkluderande utbildning. För att åskådliggöra vad varje individ behöver för det livslånga lärandet har Europeiska unionen formulerat åtta nyckelkompetenser. Lär...

Artikel
Rädda Barnen har skapat materialet Stopp! Min Kropp! som hjälp för att prata med barn om kroppen, sexualitet och gränssättning. Det omfattar en gratisskrift, en föreläsning, en bok, regler på flera...

Artikel
För alla barn är det inte självklart att ibland få vara ledig från förskolan. Men alla behöver vila, berättar psykolog Jenny Klefbom. Samtidigt säger Barnkonventionen att barn har rätt till vila....

Artikel
På en förskola med islamsk inriktning kan det krävas många samtal med föräldrar som har fördomar. Samtidigt går läroplanen och islam ofta hand i hand, menar rektor Amal Mohammed på förskolan Flygande...

Artikel
Barnsyn. Ett vackert begrepp, ett positivt begrepp. Ett viktigt begrepp. Ändå låser barnsyn ofta tankar och begränsar våra handlingar. Vanan hamnar före reflektionen.

Artikel
Lässtunden kan vara så mycket mer än en stunds avkoppling och språkutveckling. Den kan bli ett enkelt och roligt verktyg i att uppfylla läroplanen och motverka diskriminering.

Artikel
Vad gör man som pedagog om man ser en kollega kränka ett barn? Var går gränsen och vad säger lagtext och styrdokument? – Vi som jobbar i förskolan måste föra barnens talan och kan inte tillåta att de...