Artikel
Bättre nattsömn och bättre koncentration. En rad positiva effekter väntar förskolor som vistas mycket utomhus. – Barn blir mer nyfikna och rörliga i både kropp och sinne, säger Fredrika Mårtensson,...

Artikel
Nu finns en grön önskan om grönska – även på förskolorna. Enligt en ny undersökning från Plantagen tycker 31 procent av föräldrarna att det är viktigt att barnen lär sig om odling. 

Artikel
Chokladfläck på vit T-shirt? Gräsgröna byxknän? Blåbärssoppa över hela duken? Kan vardagens små ”olyckor” inspirera till ett konstverk? Absolut! Här får du tips om hur ni kan göra en målning med...

Artikel
Imse Vimse och Lilla snigel sjunger vi gärna på sångstunden. Men glöm inte bort de verkliga djuren. Så här blir förskolan en oas för trädgårdsdjuren.

Artikel
Alla förskolor kan inte erbjuda varierade rörelsemöjligheter och utmaningar bara genom den egna utemiljön. Därför behöver vi använda oss av förskolans närmiljö, som ett komplement till den egna...

Artikel
Föräldramötet är ett utmärkt tillfälle att synliggöra ert arbete med läroplanens olika områden. Här får ni tips om innehåll och struktur för ett möte med fokus på förskolans uteverksamhet, och en...

Artikel
Hästkastanjer, bokollon, rönnbär, nedfallna pinnar och söndersmulade löv är fascinerande material för barnen att undersöka. Det är nu under hösten som ni ska ge er ut och samla naturens skatter så...

Artikel
Mer utmanande och stimulerande miljöer, material och aktiviteter. Möjlighet att vidga och fördjupa projekten och skapa möjligheter till utforskande utomhus. Det är några av syftena med...

Artikel
I skog och mark finns mängder att upptäcka året om. Spana efter spännande djurspår, studera mossor och lavar och låt barnen följa naturens kretslopp. Naturguiden Vide Ohlin delar med sig av sina...

Artikel
I Storbritannien ifrågasätter många numera att lekplatser har gummimattor och andra säkerhetsinslag, och man gör i stället lekmiljön mer utmanande för barnen. Anna Ekblad, leg. förskollärare och...

Artikel
På Äventyrets förskola i Örebro har man jobbat med ett bubbelprojekt. Det har man gjort såväl analogt som digitalt, vilket förskollärare Maria Högberg berättar om här.

Artikel
Skoltavelfärg finns att köpa i färgaffären och är en vattenbaserad färg som ger en mattsvart yta som man kan skriva och rita på. I förskolans utemiljö kan den bli ett härligt och föränderligt...

Artikel
Varför ska sanden plattas till hela tiden? Vad händer när den förflyttas, förändras och förvandlas? I den här artikeln beskriver jag vad som händer med sanden, och varför den ständigt är i rörelse.

Artikel
I tidigare publicerad artikelserie här på Förskoleforum närmar vi oss begreppet natursyn och hur vi kan använda oss av det för att tänka kring förskolans verksamhet och barns möten med naturen. I den...

Artikel
Att bygga koja är något som man kan göra tillsammans, barn och pedagoger, men som man också kan uppmuntra barnen till att försöka sig på själv. Med bra material och lite fantasi kommer man långt! Här...

Artikel
Sjöhästens förskola
Walkie-talkies och tydliga roller ute är vad som krävs för förskolan som har sin utemiljö i den allmänna parken. Att samutnyttja utemiljöer kan vara en lösning på städernas brist på yta. Men det...

Artikel
Det är inte alltid helt lätt att hitta bra utemiljöer i dagens städer, vilket såklart är mycket problematiskt. I den här artikeln vill jag visa på några av stadens pedagogiska möjligheter och också...

Artikel
Att odla är en genial pedagogisk aktivitet och återbruksmaterial är en fantastisk resurs – så varför inte slå dem samman? Sanne Björklund ger tips och förslag på hur man kan odla på olika spännande...

Artikel
Förskolans egen utemiljö är inte alltid tillräcklig för att kunna skapa den uteverksamhet som barnen är i behov av. Erbjud barnen en mer nyanserad uteverksamhet genom att inkludera närmiljön! Det här...

Artikel
Ta vara på uteverksamhetens möjligheter! Skapa magiska lekvärldar, bjud ut bokstäverna, få syn på naturens estetik och möt världen genom alla era sinnen! Här berättar författaren Sanne Björklund...

Artikel
På förskolorna finns det sandlådor. Det är så självklart så vi funderar kanske inte ens över det. Men vad finns det för förklaringar och hur resoneras det då när det gäller leken i sandlådan?

Artikel
Ibland kräver vardagen enkla redskap för att man ska få till en uteverksamhet där läroplanen är närvarande. Lådor som är färdigpackade med material för att utforska teknik, djur och natur, språk,...

Artikel
Många förskolor har nätstaket som är ganska tråkiga men som faktiskt kan livas upp med små medel och till och med bli till något som rent av förhöjer förskolans utemiljö. I den här artikeln får du...

Artikel
Utemiljön på Vindens förskola i Lund är i ständig förändring. Naturens årstider står för de stora omdaningarna, men också barnen och personalen skapar ständigt nya tillhåll för lek och lärande.

Artikel
Om man redan i början på odlingssäsongen har som ambition att anordna en skördefest till sensommaren kan skördefesten användas som riktmärke redan när man planerar vad som ska odlas. På så sätt blir...

Artikel
Genom att odla på förskolan kan barnen följa matens väg från litet frö till färdig gröda. Odlingarna ger också många möjligheter till samtal och upplevelser som ger kunskap om naturens kretslopp. Men...

Artikel
Har ni funderat på att göra ett ”utekök” som en del av er utemiljö, där barnen kan leka och laborera med det som hör köksleken till? Den här artikeln är tänkt att inspirera kring detta. Men vill...

Artikel
Att färga sand är enkelt och ger en mängd möjligheter till lek och skapande. Sanne Björklund beskriver steg för steg hur ni gör och ger inspirerande tips om hur färgad sand kan användas i...

Artikel
När våren närmar sig blir många sugna på att vara lite trädgårdsmästare och få en aning gröna fingrar. Men hur gör man för att vårens lustfyllda odlande ska hålla i sig hela året? Då krävs det en del...

Artikel
Att odla är i huvudsak en praktik, med många men roliga uppgifter som ska göras. Genom att planera och förbereda för odling i förskolan får verksamheten lättare att ta till sig detta arbetssätt. Här...