Visa:
Artikel
Hästkastanjer, bokollon, rönnbär, nedfallna pinnar och söndersmulade löv är fascinerande material för barnen att undersöka. Det är nu under hösten som ni ska ge er ut och samla naturens skatter så...

Artikel
Genom balanserade riskbedömningar av förskolegården kan man skapa en balans mellan barns bästa och risken för olyckor, berättar Emma Crawley.

Artikel
Förskolegården ska vara utmanande men samtidigt säker för barn. Men riskbedömningar är subjektiva och vad som får göras på en gård kan bero på hur fastighetsägaren ser på barn och risker, skriver...

Artikel
Förskolebarn experimenterar i trädgrenar
– Vi vågar påstå att vår avdelning är unik, men det unika är inte att vi är utomhus. Det unika är att vi alltid är ute: alla årstider, alla dagar, alla timmar. Vi äter ute, vi vilar ute, vi har all...

Artikel
glada förskolebarn i koja
Rummen inomhus är indelade för olika syften, och på samma sätt kan vi dela in gården i olika ”rum”. Även på gården bör det finnas rum för vila, lek, rörelse, inlärning, fantasi och kreativitet. Med...

Artikel
Förskolorna Anneberg och Mörmoskogen har planerat sina utemiljöer utifrån konceptet balanserade riskbedömningar. Barnen möts av naturlig vegetation och får själva i högre grad bedöma vad de klarar av...

Artikel
Allt fler förskolor upptäcker och arbetar utifrån äventyrspedagogiken. I Balltorps rektorsområde i Mölndal gör man nu en gemensam satsning på den.

Artikel
Slentrian på jobbet och lust att hitta på något nytt med barngruppen? – Äventyret väntar runt hörnet, säger Linus Nilsson, förskollärare och utekock på Naturens hemligheter.

Artikel
Förskolegårdar runt om i Sverige har verkligt varierande kvalitet. Det kan handla om en liten plätt av asfalt som knappt kan kallas förskolegård, till stora lummiga gårdar med gott om löst material...

Artikel
Att enkelt ta sig bortom stadens asfalt på upptäcktsfärder, ha tid att samtala och dessutom lära barnen trafikmedvetenhet på köpet. Flera förskolor i Malmö använder regelbundet eldrivna lådcyklar i...

Artikel
Förskolorna har tema eller projekt om många olika saker. Ett av de mer ovanligare finns hos Ånäsets förskola mellan Sundsvall och Östersund. De jobbar varje höst med jakt som tema!

Artikel
Som en del i ett stort odlingsprojekt anordnade Rönnens förskola i Malmö en skördefest med läckerheter som egen äppeljuice, mangold, zucchini, majs, paprika, pumpor och ogräspesto. I den här filmen...

Artikel
I fem filmer får du här konkreta förslag på lekar och aktiviteter att arbeta med utomhus. Den tillhörande handledningen visar hur du på olika sätt kan koppla aktiviteterna till förskolans målområden.

Artikel
I den här serien får du filmade exempel på undervisningsaktiviteter som är enkla att genomföra utomhus. I leken ”Vita duken” får barnen möjlighet att utveckla både sitt språk och sitt matematiska...

Artikel
Här får du exempel på hur undervisningen inomhus och utomhus kan länkas samman. Utomhuspedagogens viktiga roll i den övergripande planeringen förtydligas också.

Artikel
Gör plats för naturen på förskolegården! Här får du praktiska råd och filmade exempel på hur inslag av natur i utemiljön skapar förutsättningar för utveckling och lärande.

Artikel
Vatten lockar förskolebarn i alla åldrar till både praktiskt utforskande och finurliga funderingar. Här får du konkreta råd och filmade exempel på hur goda undervisningsmiljöer med fokus på vatten...

Artikel
När barnen hjälper till med att hitta lösningar på problem kring cyklarna efterlevs reglerna bättre. Med ett tydligt kösystem känner sig barnen trygga med att de kommer att få cykla.

Artikel
Här får du konkreta råd och filmade exempel på hur bygg- och konstruktionsmiljöer kan utformas utomhus. Du får också tips på smarta lösningar för att skydda materialet när det inte används.

Artikel
De miljöer som finns närmast huset är det första barnen ser när de kommer ut. Här får du konkreta råd och filmade exempel på hur goda undervisningsmiljöer kan utformas närmast förskolans byggnad.