Visa:
Artikel
Glad flicka i träd, tittar in i kameran
Säg inte nej i onödan när barn vill klättra eller fäktas, uppmanar Ahmed Al-Breihi, projektledare i projektet Riskful Play. Fysiska utmaningar kan skapa rörelseglädje och göra att barnen blir bättre...

Artikel
En förskola innehåller olika sorters rum. Hur gör man för att få dem att fungera på bästa sätt? Det kom en fråga till vår expert Leif Strandberg om detta.

Artikel
Både fakta och fantasi är i fokus för barn i femårsåldern, och de behöver utmaningar på sin nivå. Så här kan du väcka intresse och ge stöd under sista året i förskolan.

Artikel
Lera erbjuder en mängd olika möjligheter till skapande och utforskande. I denna andra del i artikelserien om lera delar ateljéristan Karin Bergmark med sig av sina allra bästa idéer om vad man kan...

Artikel
Barn kan bli fullständigt uppslukade av en enda aktivitet eller en viss leksak under en längre period. Hur ska man som pedagog hantera detta? Ska man bryta aktiviteten och plocka bort leksaken, eller...

Artikel
Hur ska man kunna realisera läroplanens ökade krav på undervisning samtidigt som man vill behålla barnens tid för lek och olika former av lekfullt lärande? Robin Samuelsson ser guidad lek som en väg...

Artikel
Lek
”Forskning mer socialt och roligt än vad jag trodde”. Att som pedagog vara med i den digitala leken, ställa frågor och väcka samtalsämnen som kan lyfta den pedagogiska vinningen av en viss app är...

Artikel
Redan i förskolan är det viktigt att börja träna barnens finmotorik, som en förberedelse inför läsning, skrivning och berättande i skolan. Läs Sara Wikanders och Bodil Opdahls tips på enkla lekar för...

Artikel
I en värld som blivit allt mer systematiserad och intellektualiserad behöver vi träna oss i att vara tillsammans, med alla våra konstiga, knasiga känslor, för att skapa en medmänsklig och hållbar...

Artikel
Det är naturligt att barns lekar inspireras av den populärkultur som de möter i olika medier. Men hur ska vi vuxna tänka om leken när den blir vålds- eller krigsinspirerad? Leg. psykolog Anna...

Artikel
I fem filmer får du här konkreta förslag på lekar och aktiviteter att arbeta med utomhus. Den tillhörande handledningen visar hur du på olika sätt kan koppla aktiviteterna till förskolans målområden.

Artikel
En artikelsamling med artiklar om att utveckla leken – material lämpligt att använda som underlag för t.ex. en studiecirkel – finns nu att ladda ned som en sammanhängande pdf.

Artikel
Dragarbarn, lekram, regellek, sociala lekregler … Ladda ned en enkel och tydlig ordlista som förklarar grundläggande begrepp om lek på ett lättillgängligt sätt. (Del 8 av 8.)

Artikel
Artikel med film. Isbergsmodellen används som ett samtalsstöd för arbetslaget att arbeta utifrån för att identifiera och möta behov hos förskolans barn. I denna artikel använder vi modellen för att...

Artikel
Lek
Artikel med film. Det är många som använder sig av lekgrupper i förskolan, men arbetet och grupperna kan se väldigt olika ut. När ett arbete med lekgrupper påbörjas i en verksamhet är det viktigt att...

Artikel
Lek
Konflikter bland barn i leken är ett naturligt inslag i förskolans värld. Men konflikter kan ha en negativ inverkan på leken. I denna artikel tittar vi närmare på hur vi skapar förutsättningar för...

Artikel
Lek
Artikel med film. Alla som arbetar med barn i förskolan har både medvetna och omedvetna förväntningar på barns lek. Förväntningarna påverkar hur vuxna förhåller sig till barns lek och därför måste vi...

Artikel
Lek
I läroplanen framhålls att förskolan ska organisera utbildningen så att barnen möts, leker och lär tillsammans och att möjligheterna för detta ska vara likadana för alla barn. Olika barn behöver dock...

Artikel
Artikel med film. I denna artikel fördjupar vi oss i olika roller och positioner som pedagoger kan ta i leken på förskolan. När vi betraktar leken ur ett förenklat perspektiv tänker vi kanske att lek...

Artikel
Lek
Det finns omfattande forskning och litteratur som berör leken. Många som skriver om lek är eniga om att begreppet är mångfasetterat, och det finns inte någon lekteori som täcker in alla...