Artikel
På förskolan Vildmarken har vi ett gemensamt torg där alla barn erbjuds att leka med bara okodat material som inte har några färdiga lösningar och inte signalerar hur det ska användas. I stället...
Lek
Artikel
Lek och tematiskt arbetssätt är centralt i förskolan och ger barn möjlighet att leka fram sin förståelse. Genom lekresponsiv undervisning kan förskollärare skapa förutsättningar för barn att...
Artikel
När förskolläraren blir en del av leken öppnar sig oändliga möjligheter till att påverka barns lärande och utveckling. Ingrid Pramling Samuelsson och Maria Magnusson berättar om lekresponsiv...
Lek
Artikel
Vilken plats har poesin i vardagen på din förskola? Bor det några troll hos er? Leker barn och vuxna tillsammans och glömmer tid och rum? När Tillitsverket bjuder in till en fantasieggande träff för...
Artikel
Med den här artikelns mallar för observation och uppföljning får ni hjälp med att observera hur språkrika era läs- respektive lekmiljöer är. Ni får också stöd i att följa upp huruvida miljöerna...
Tre förskolebarn i lek på gräsmatta
Artikel
I framtidens förskola kommer både den fria och den pedagogiska leken ha en viktig roll, tror forskaren Robin Samuelsson. Artificiell intelligens, till exempel robotar, kommer att finnas i högre grad....
Artikel
Som pedagog för tre- och fyraåringar har man ofta fullt upp med att försöka hänga med i den strida strömmen av frågor och funderingar. Dessutom uppstår många förhandlingar och konflikter under dagen...
Artikel
Leka för lekens egen skull eller leka för att lära? Synen på förskolebarns lek är en viktig fråga i läroplanen. Leif Strandberg berättar om sin syn på lekens värde, med utgångspunkt i en fråga från...
Lek
Glad flicka i träd, tittar in i kameran
Artikel
Säg inte nej i onödan när barn vill klättra eller fäktas, uppmanar Ahmed Al-Breihi, projektledare i projektet Riskful Play. Fysiska utmaningar kan skapa rörelseglädje och göra att barnen blir bättre...
Artikel
En förskola innehåller olika sorters rum. Hur gör man för att få dem att fungera på bästa sätt? Det kom en fråga till vår expert Leif Strandberg om detta.
Artikel
Lera erbjuder en mängd olika möjligheter till skapande och utforskande. I denna andra del i artikelserien om lera delar ateljéristan Karin Bergmark med sig av sina allra bästa idéer om vad man kan...
Artikel
Både fakta och fantasi är i fokus för barn i femårsåldern, och de behöver utmaningar på sin nivå. Så här kan du väcka intresse och ge stöd under sista året i förskolan.
Artikel
Barn kan bli fullständigt uppslukade av en enda aktivitet eller en viss leksak under en längre period. Hur ska man som pedagog hantera detta? Ska man bryta aktiviteten och plocka bort leksaken, eller...
Artikel
Hur ska man kunna realisera läroplanens ökade krav på undervisning samtidigt som man vill behålla barnens tid för lek och olika former av lekfullt lärande? Robin Samuelsson ser guidad lek som en väg...
Artikel
”Forskning mer socialt och roligt än vad jag trodde”. Att som pedagog vara med i den digitala leken, ställa frågor och väcka samtalsämnen som kan lyfta den pedagogiska vinningen av en viss app är...
Lek
Artikel
Redan i förskolan är det viktigt att börja träna barnens finmotorik, som en förberedelse inför läsning, skrivning och berättande i skolan. Läs Sara Wikanders och Bodil Opdahls tips på enkla lekar för...
Artikel
I en värld som blivit allt mer systematiserad och intellektualiserad behöver vi träna oss i att vara tillsammans, med alla våra konstiga, knasiga känslor, för att skapa en medmänsklig och hållbar...
Artikel
Det är naturligt att barns lekar inspireras av den populärkultur som de möter i olika medier. Men hur ska vi vuxna tänka om leken när den blir vålds- eller krigsinspirerad? Leg. psykolog Anna...
Artikel
I fem filmer får du här konkreta förslag på lekar och aktiviteter att arbeta med utomhus. Den tillhörande handledningen visar hur du på olika sätt kan koppla aktiviteterna till förskolans målområden.
Artikel
En artikelsamling med artiklar om att utveckla leken – material lämpligt att använda som underlag för t.ex. en studiecirkel – finns nu att ladda ned som en sammanhängande pdf.