Visa:
Artikel
Adhd är en av de vanligaste diagnoserna hos barn och unga. Men de barn och unga man då oftast pratar om är elever i skolan. Hur ser det ut i förskolan? Hur ska vi tänka där?

Artikel
Sömnforskaren John Axelsson, aktuell med boken Sömnsmart, vill slå ett slag för tuppluren hos förskolebarn. Här listar han fördelarna med att vila på dagen.

Artikel
Barn som nyss har flytt från sina hem och sin forna trygghet, behöver särskild omsorg när de kommer till förskola i ett annat land. Pia Håland Anveden ger många praktiska exempel på vad förskolan kan...

Artikel
Att arbeta med de yngsta barnen i förskolan är ett alldeles speciellt uppdrag. Ju yngre barnet är, desto viktigare är det att ha ett samspel av god kvalitet med en trygg och närvarande vuxen.

Artikel
blommor och grå moln
Förskolan kommer framöver att möta många barn som flytt kriget i Ukraina. Vad är viktigast att fokusera på för att främja återhämtning och läkning? Hur kan vi skapa en så trygg vardag som möjligt för...

Artikel
Allt fler höjer sina röster för att uppmärksamma barns stress, så även pedagoger i förskolan. Men det är lätt att missa signalerna. I den här artikeln får du verktyg för att kartlägga stressen i...

Artikel
Det är lätt att fastna i gamla kommunikationsmönster, även då de inte är framgångsrika. Låt oss därför titta närmare på hur man med ett främjande förhållningssätt når fram till möten och samtal,...

Artikel
Hur gör man när ett barn inte visar skuld eller förståelse för att ha gjort någon annan illa? Medkänslans pedagogik inriktar sig på självkännedom och medkänsla, inte bara med andra utan också med sig...

Artikel
För att barnets hjärna ska utvecklas optimalt behövs interaktion och möten med andra människor. Vilken roll och betydelse har pedagogen i utvecklingen av barns emotionella kapacitet och sociala...

Artikel
Affektteorin och affektsmitta som föregående artikel i denna artikelserie handlade om utgör en teoretisk grund för förebyggande av situationer med explosiva utbrott. Men hur gör man i den stund då...

Artikel
Oavsett hur mycket förskolemiljöer anpassas och pedagogerna lär sig förebygga ett barns explosiva beteende, är känsloutbrotten ibland ändå ett faktum. Ett lågaffektivt förhållningssätt kan då vara...

Artikel
När barnet varit med om något svårt kan förskolan innebära trygghet och lindring, och medföra att barnet lättare återhämtar sig. Men olika barn reagerar olika, och reaktionerna ser inte alltid ut som...

Artikel
Det är svårt men nödvändigt att sätta sig in i någon annans perspektiv och känslor – inte minst i barnens. Med hjärnans utveckling som utgångspunkt förklarar Maria-Pia Gottberg varför detta är så...

Artikel
En god föräldrasamverkan är avgörande när ett barn varit med om en svår händelse i hemmet. Men hur får man som pedagog till en bra dialog med vårdnadshavarna? Och hur mycket kan man egentligen...

Artikel
En svår händelse i hemmet påverkar ofta barnets beteende i förskolan. Som pedagog gäller det att finnas till hands för barnet i förskolans vardag, och att inte lämna barnet ensamt att själv hantera...

Artikel
Att känna till vanliga reaktioner vid kriser hjälper dig att förstå dig själv när något svårt händer, så att du kan behålla professionaliteten och gå stärkt ur krisen. Kunskap möjliggör omsorg om dig...

Artikel
När en kris uppstår på förskolan på grund av en händelse som inträffat där eller som innebär märkbara skillnader i förskolemiljön, blir krisarbetet annorlunda än när ett barn är med om en svår...

Artikel
Traumamedveten omsorg är ett förhållningssätt för de som arbetar nära barn och unga som upplevt trauma, t.ex. nyanlända barn. Det handlar inte om terapi utan om enkla, grundläggande saker som...

Artikel
Annemi Skerfving är en av de första i Sverige som uppmärksammat barnen till psykiskt sjuka föräldrar. Länge ägnade sig vuxenpsykiatrin helt och hållet åt de vuxna patienterna och frågade inte om det...

Artikel
Det kom en fråga till Förskoleforums expert Leif Strandberg, leg. psykolog och verksamhetsteoretiker med Vygotskijs tankar som specialintresse. Den handlar om hur man kan anpassa miljön på förskolan...