Visa:
Artikel
illustration teamarbete
Vad innebär förskollärarens ledarskap? Och hur kan man utvecklas i rollen? Möt förskollärarna Sewa Raza Abdulkarim och Cecilia Thulin som deltar i Staffanstorp kommuns ledarskapsutbildning för...

Artikel
En tydlig organisation har minskat stressen kring digitala verktyg i Luleå. Att alla pedagoger vet vart de ska vända sig för att få stöd har gjort att lärplattan blivit ett naturligt arbetsredskap.

Artikel
Det första steget i att bepröva erfarenheter är att utveckla egna erfarenheter. Det handlar om det praktiska kunnande och den intuitiva kunskap som man med tiden utvecklar i sitt yrke, och som...

Artikel
I skollagen ställs höga krav på utbildningen i förskolan; den ska ”vila på vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet.” Det är ett relativt nytt krav som infördes i skollagen 2010. Men vad menas...

Artikel
En artikelsamling med fyra artiklar och tillhörande filmer om att utveckla samarbetet i förskolans arbetslag, finns nu att ladda ner som en sammanhängande pdf. Materialet är lämpligt att använda som...

Artikel
Rektor Susan Henriksson till vänster, utvecklingsledare Katarina Järvborn till höger.
Pedagogiska utvecklingsledare finns på många förskolor. Men uppdraget kan se ut på väldigt olika sätt och därmed ge utvecklingsledaren skiftande funktioner och arbetsuppgifter. På Marbäcks och...

Artikel
Ann-Christine Vallberg Roth intresserar sig i sin forskning för allt ifrån läroplaner genom historien, till det samlande begreppet ”flerstämmig didaktisk modellering”.

Artikel
När pedagoger går i pension i förtid skapas luckor och viktig kompetens försvinner. Därför har Luleå kommun jobbat med att få äldre pedagoger att stanna kvar i yrket.

Artikel
Barn behöver både lärandestrategier och tilltro till den egna förmågan för att utveckla en positiv lärandeidentitet. Ann S. Pihlgren visar vad förskolans undervisning kan innebära på detta område,...

Artikel
Ett gott förhållningssätt och bemötande är en betydelsefull kärna i förskolans verksamhet – i mötet med barn och föräldrar såväl som kollegor emellan. Specialpedagog Eva-Maria delar med sig av sina...

Artikel
Det är lätt att fastna i gamla kommunikationsmönster, även då de inte är framgångsrika. Låt oss därför titta närmare på hur man med ett främjande förhållningssätt når fram till möten och samtal,...

Artikel
När något svårt och ofattbart inträffar på förskolan kan det vara svårt att sålla bland information och att fatta kloka beslut. Vem gör vad, när, och varför? Förberedelse är viktigt och en...

Artikel
Alla människor föds med en sexualitet, och för barn handlar sexualiteten till stor del om att undersöka, jämföra och leka. Men hur tar sexualiteten sig uttryck i olika åldrar, och hur bemöter man som...

Artikel
Sexuella lekar är en naturlig del av barns utveckling, och knappast något som pedagoger aldrig sett. Men många pedagoger känner sig osäkra på hur de ska hantera och bemöta det. Hur ska man tänka och...

Artikel
Här fortsätter Ann S. Pihlgren sin forskningsbaserade genomgång av olika pedagogiska stilar och hur dessa påverkar lärandet i förskolan. Vilken stil har du själv, och hur kan du förbättra den?

Artikel
De olika pedagogiska stilar som personalen använder styr lärandet och påverkar barnens förutsättningar för utveckling. Vilken stil har du och kan du förbättra den? I den här artikeln delger Ann S....

Artikel
Är en modern barndom en konstruktion av vuxnas sätt att se på samhället och världen? Eller är det definierat utifrån att vi faktiskt har utforskat begreppet barndom tillsammans med barnen?

Artikel
Det är viktigt att förskolans personal har god kännedom om vem som är ett barns vårdnadshavare och hur informationsutbytet påverkas om förhållandena kring vårdnaden ändras. Vad innebär gemensam och...

Artikel
En VFU-student är inte en extra arbetsuppgift utan studenten ger mycket tillbaka till förskolan, menar Cecilia Hammar. Här berättar hon hur det är att vara handledare. 

Artikel
Förskolans personal kommer sällan till tals i nyheter som handlar om förskolan. Det innebär att de som känner verksamheten bäst har liten påverkan på hur förskolan framställs i medierna. Vem är det i...