Visa:
Artikel
I förskolans vardag blir digitala verktyg ett allt vanligare inslag. Men hur kan vi arbeta med dessa på ett sätt som är gynnsamt för barns språkutveckling?

Artikel
Förskolebibliotek signalerar att böcker och läsning är något värdefullt och väcker läsglädje både hos barn och pedagoger. I den här artikeln ger Maria Heimer exempel på hur man kan bygga upp och...

Artikel
förskolebarn utelek
Vår reflekterade förälder fortsätter att ge sina perspektiv på förskolan. Det här gången reflekterar hen kring lärmiljön.

Artikel
I artikelserien Utveckla utemiljön får du konkreta råd och filmade exempel på hur goda undervisningsmiljöer kan utformas utomhus. Här hittar du nu hela serien samlad.

Artikel
Många förskolor använder sig av trygghetsvandringar för att få syn på hur barnen upplever förskolans olika miljöer inomhus och utomhus. Här har vi tagit fram ett enkelt material som ni kan använda er...

Artikel
Förstagångsbesökare på Drottningholm och Stenhamra förskola utbrister ofta ”Wow!”. En mångfald av material, estetiskt presenterat, skapar förutsättningar för utmanande och utvecklande undervisning...

Artikel
Det är bra att barn får möta olika musikgenrer, även musik från andra kulturer. Musik kan göra det lättare för barn att prata om känslor. Men eftersom känslorna kan förstärkas är det viktigt att...

Artikel
En förskola innehåller olika sorters rum. Hur gör man för att få dem att fungera på bästa sätt? Det kom en fråga till vår expert Leif Strandberg om detta.

Artikel
Hur förändras samspelet mellan barnen när gruppen blir större eller mindre? Hur påverkas pedagogens roll av gruppens storlek? Det är några av de frågor som tas upp här.

Artikel
En del barn har svårt att reglera sina känslor och att hantera både det som bubblar upp inuti dem och det som händer i omgivningen. I denna artikelserie berättar psykolog Anna Hellberg om barn med...

Artikel
Vilka belastningsfaktorer som skapar stress hos ett barn med explosivt beteende är viktiga att känna till för att skapa bra förskolemiljöer. Men hur kan man förebygga så att en situation inte behöver...

Artikel
Femåriga Minna tål inte tillrättavisningar och förstör de andra barnens lek. Genom att identifiera krav och belastningar, styrkor och skyddsfaktorer försöker pedagogerna hitta en ny strategi för...

Artikel
En intressant fråga om ålder och kompetens kom från en läsare till Förskoleforums uppskattade skribent Leif Strandberg. Här besvarar han den.

Artikel
Specialpedagogiska skolmyndigheten (SPSM) har nu släppt en uppdaterad version av sitt webbaserade värderingsverktyg. Med hjälp av det kan du som arbetar på förskola kartlägga och värdera hur...

Artikel
Barn kan bli fullständigt uppslukade av en enda aktivitet eller en viss leksak under en längre period. Hur ska man som pedagog hantera detta? Ska man bryta aktiviteten och plocka bort leksaken, eller...

Artikel
Kungsholmens öppna utomhusförskola kryllar av barn. Här sprakar det av färg och fantasi. – Välkomna att stjäla idéer och inspireras! uppmanar fritidspedagogen Johanna Samuelsson. Här delar hon med...

Artikel
Råå förskola i Helsingborg ligger vid stranden och är arkitektoniskt mycket omtalad. Den har t o m fått en fin utmärkelse, Träpriset. Hur fungerar detta superdesignade hus i praktiken?

Artikel
I hallen på Pilekvistens förskola har leriga overaller och stövlar fått sällskap av bokhyllor. Kapprumsbiblioteket inspirerar barn och föräldrar att enkelt låna med sig böcker hem.

Artikel
Vilken betydelse har rummet för barns samspel, lärande och utveckling, och hur mycket kraft ska vi egentligen lägga på det rumsliga i förskolan? Leif Strandberg svarar på en intressant fråga från en...

Artikel
Se på den egna förskolans miljöer genom att ta barnens perspektiv och ställa frågan: Vad inbjuder den här miljön till för lärande? Det uppmanar Marie Lindvall Wahlberg, som i den här artikeln visar...