Artikel
Upp och hoppa, och välkomna ska ni vara till en adventskalender med temat fysisk aktivitet! I 24 olika aktiviteter inspirerar figurerna Flinga och tofsarna till mer rörelse.
glada förskolebarn i koja
Artikel
Rummen inomhus är indelade för olika syften, och på samma sätt kan vi dela in gården i olika ”rum”. Även på gården bör det finnas rum för vila, lek, rörelse, inlärning, fantasi och kreativitet. Med...
Artikel
Gräv i korgen med kvarglömda kläder eller rota fram urvuxna sockor i garderoberna. De kan förvandlas på alla möjliga sätt!
Artikel
Den här artikelserien utgår från Alan Bishops sex matematiska aktiviteter och visar hur de kan omsättas i praktik. Denna del tar upp matematiskt lärande med olika typer av lekar, spel och pussel.
Artikel
Vad innebär finmotorik, hur tränar man den och varför behöver man träna den? Sara Wikander och Bodil Opdahl berättar om finmotorikens grunder och varför förskolan är en så bra miljö för barnens...
Artikel
Redan i förskolan är det viktigt att börja träna barnens finmotorik, som en förberedelse inför läsning, skrivning och berättande i skolan. Läs Sara Wikanders och Bodil Opdahls tips på enkla lekar för...
Artikel
Naturen är en utmärkt plats för bus, hopp och lek, men också för stilla aktiviteter som skapar lugn och återhämtning. Här får du förslag på övningar som involverar alla sinnen.
Artikel
Små barn rör sig intensivt under korta stunder, med korta pauser däremellan. Med aktiviteter som läggs upp från detta mönster kan barnen få ut mer av rörelseträningen. Sara Wikander och Bodil Opdahl...
Artikel
I en värld som blivit allt mer systematiserad och intellektualiserad behöver vi träna oss i att vara tillsammans, med alla våra konstiga, knasiga känslor, för att skapa en medmänsklig och hållbar...
Artikel
Här får du konkreta exempel på hur ni kan lägga upp motorisk träning för barn i olika åldrar. Att få möjlighet till motorisk träning korta stunder varje dag kan nämligen ha stor inverkan på barnets...
Artikel
Årets julkalender går i musikens tecken. I 24 planerade undervisningstillfällen får barnen utforska julens sånger, spela instrument, öva rösten, röra på kroppen och leva sig in i musiken.
Artikel
I fem filmer får du här konkreta förslag på lekar och aktiviteter att arbeta med utomhus. Den tillhörande handledningen visar hur du på olika sätt kan koppla aktiviteterna till förskolans målområden.
Artikel
I den här serien får du filmade exempel på undervisningsaktiviteter som är enkla att genomföra utomhus. Aktiviteten i den här artikeln heter ”Den magiska trumman” och är kopplad till målen för de...
Artikel
När naturen skiftar färger är skogen är en av de platser där hösten märks tydligast. Men man får inte bara en härlig färgupplevelse – skogen är också en utmärkt plats att leka lekar på!
Artikel
Gör en runda med stationer med olika aktiviteter med matematisk anknytning. Här finns förslag på tretton olika aktiviteter. Ni väljer själva ut några aktiviteter till er aktivitetsrunda och anpassar...
Artikel
Tips på aktiviteter eller lekar som kan göras ute kan komma väl till pass nu under hösten och även under våren som följer, eftersom mycket av förskolans utbildning och undervisning kommer att...
Artikel
Fasta stationer i kombination med leklådor skapar en stimulerande utemiljö för barnen på förskolan Sotenäs. För att lättare kunna erbjuda olika aktiviteter delar spaljéväggar med odlingslådor in...
Anna Klingbjer
Artikel
Många barn behöver hjälp att hitta lugn i en hektisk vardag. Här berättar Maja Öberg, diplomerad mindfulnessinstruktör, om hur man kan använda mindfulness i förskolan och ger exempel på övningar som...
Artikel
Samarbetslekar två och två är ett roligt sätt att träna kommunikation och ömsesidig respekt. Lekarkivet bjuder här på hela arton enkla och skojiga samarbetslekar. Lekarna finns också på praktiska...
Artikel
Artikel med film. I den här filmen visar yogalärare Filippa Odevall hur ni gör övningen halv brygga – en övning som stärker rygg och baksida ben samtidigt som den öppnar upp framsidan.