Artikel
Efter önskemål från Förskoleforums medlemmar har Fanny Davidsson satt samman ett antal frågor att ställa till barnen inför arbetet med likabehandlingsplanen. Frågorna hjälper er att upptäcka...
Artikel
Här ger Fanny Davidsson förslag på frågor som kan finnas med i ett observationsschema eller en enkät om likabehandling.
Artikel
Om barnen ska få ett reellt inflytande över verksamheten behöver de få göra sina röster hörda i vardagen på förskolan och vara delaktiga i pedagogernas planering. Här ger Fanny Davidsson förslag på...
Artikel
I den här diskussionsövningen får du och dina kollegor ökad kunskap om barnkonventionens innehåll och kan fokusera på de delar som är viktigast för just er förskola.
Leka och lära sina rättigheter: Övning 1
Artikel
Här följer den första av två praktiska övningar på temat barns rättigheter. I övningen får barnen först föreställa sig vad ett husdjur behöver för att må bra. Därefter kopplas detta till barnets...
Artikel
I den här övningen får barnen konkretisera sina tankar om barns rättigheter genom att skapa en egen rättighetsmobil. Mobilen kan sedan visas upp för närstående för att medvetandegöra dem om ert...
Artikel
I övningarna i artikelserien ”Leka och lära barns rättigheter” har ni gjort en djupdykning i barnkonventionen, både utifrån konventionens innehåll och hur ni arbetar med artiklarna i praktiken. Nu är...
Artikel
Här får du konkret handledning i hur du kan undersöka och öka både barns och föräldrars delaktighet i utvecklingssamtalet. Avslutningsvis får du även förslag på reflektionsfrågor att ställa till dig...
Artikel
Hur arbetar ni med barnkonventionen i dag? Vilka är styrkorna med just ert sätt att arbeta? Finns det svagheter eller brister? Det är frågor som ni får tillfälle att diskutera i den här övningen.
Artikel
Vilka redskap behöver man för att odla? Varför måste man vattna? Har du varit inne i ett växthus någon gång? Med de här samtalskorten som utgångspunkt kan barnen reflektera över frågor som rör odling...
Artikel
En vikarie bokas ofta med kort varsel, och väl på förskolan ska allt klaffa. Vad behöver en vikarie veta för att förstå verksamheten och sin egen roll? Ladda ned artikelsamlingen som vänder sig...
Samtalsbilder om hållbar utveckling
Artikel
Ett bra sätt att få igång barnens tankar kring hållbar utveckling är att utgå från bilder. Här kan du skriva ut fina samtalsbilder på temat hållbarhet.
Värderingsövningar
Artikel
Heta stolen, Linjen och Fyra hörn är tre roliga och nyttiga övningar som passar när man pratar om värderingar i barngruppen.
Artikel
Vad händer med leksaker som vi tröttat på? Och vart tar alla våra sopor vägen? Kan man skapa nytt av skräp? De här samtalskorten bildar underlag för både små och stora frågor om återvinning och...