Artikel
För att högläsningen ska gynna barnens språkutveckling krävs det att den planeras och genomförs på ett medvetet sätt. Här följer högläsningens grunder, från A till Ö, tillsammans med en film och en...
Artikel
Sovvilan behöver organiseras så att den tar hänsyn till varje barns behov, men att lyckas med det i praktiken kan vara desto svårare. I en film presenterar Anna Hellberg Björklund (leg. psykolog) en...
Artikel
Här kan du ta del av tre olika mallar som kan användas för observation och reflektion av barnens förskoleutbildning. Mallarna kan skrivas ut och fyllas i med penna eller fyllas i digitalt på till...
Artikel
Ett sätt för att utöver den dagliga samvaron få ta del av barnens eget perspektiv och för att göra deras röster hörda, är att använda sig av barnintervjuer. I denna artikel finns en färdig mall att...
Artikel
Många förskolor använder sig av trygghetsvandringar för att få syn på hur barnen upplever förskolans olika miljöer inomhus och utomhus. Här har vi tagit fram ett enkelt material som ni kan använda er...
Artikel
Låt barnen bli vår-detektiver och leta efter olika tecken på att våren är på gång. Här får ni bildkort med fina foton som ni kan ha som stöd för er vårspaning. När ni hittar ett vårtecken – kanske en...
Artikel
Finmotorik, färg och form. Nu är det dags för julfest i husen som byggdes av pärlor i början av november. Här får du mallar och beskrivningar till tomtar, granar och snögubbar som kan flytta in i...
Artikel
Här kan du ladda ned och skriva ut 22 fina samtalskort om väder. De innehåller bilder på alltifrån soliga himlar och spegelblanka sjöar till dimma och blixtar.
Artikel
Du har väl upptäckt Förskoleforums populära samtalskort? Ett enkelt och roligt sätt att sätta igång barnens tankar och diskussioner om olika ämnen.
Artikel
Femåriga Minna tål inte tillrättavisningar och förstör de andra barnens lek. Genom att identifiera krav och belastningar, styrkor och skyddsfaktorer försöker pedagogerna hitta en ny strategi för...
Artikel
Vad är det vi kan se om vi tittar upp på himlen? Hur ser en rymdfärja ut och vad är en galax? Med de här samtalskorten som utgångspunkt kan barnen reflektera över frågor som rör rymden och människans...
checklista och böcker
Artikel
I den här mallen får ni hjälp att kartlägga ert språkliga och demokratiska arbete och identifiera områden som ni behöver arbeta vidare med.
Artikel
När det blir tal om utvärdering av undervisningen kan man lite då och då höra förskolepersonal utbrista: ”Vi ska inte bedöma enskilda barn i förskolan!” Till viss del är det korrekt, men sedan...
Artikel
En artikelsamling med artiklar om att utveckla leken – material lämpligt att använda som underlag för t.ex. en studiecirkel – finns nu att ladda ned som en sammanhängande pdf.
Artikel
Påskris, påskägg, söta lamm och kycklingar – och kanske en och annan påskhäxa på väg till Blåkulla ... Här kan ni ladda ned och skriva ut 26 fina samtalsbilder med påsktema.
Artikel
Gör en runda med stationer med olika aktiviteter med matematisk anknytning. Här finns förslag på tretton olika aktiviteter. Ni väljer själva ut några aktiviteter till er aktivitetsrunda och anpassar...
Artikel
Artikel med film. Den tidiga matematikutvecklingen är central när barnet ska utvecklas vidare i skolväsendet. Ann S. Pihlgren har tagit fram en studiecirkel om hur förskolan kan rusta barnen inför...
Artikel
I denna artikel får du en checklista att använda som underlag när ni planerar ert arbete med introduktionen av nya barn och föräldrar. Du får också en checklista med diskussionsfrågor som kan...
Artikel
Var kan man hitta vatten? I vilka former finns det? Vad kan man göra med det? Med de här samtalskorten som utgångspunkt kan barnen reflektera över frågor som rör vatten i alla dess former.
Artikel
Med hjälp av långvariga par – ”lärkompisar” – kan barnen lära sig att utveckla sin samarbetsförmåga. Hur kan detta se ut i praktiken? Läs artikelseriens sista avsnitt och ta del av ett besök i en...