Närvarolista för januari 2024
Artikel
Den här mallen för noteringar om barnens närvaro kan du fylla i direkt på skärmen eller skriva ut och fylla i för hand. Närvarolistan täcker hela 2024.
Kalenderblad mot bakgrund av årstidsanknutna foton
Artikel
När är det Förskolans dag 2024? När infaller påsken? Och när är det dags för Barnkonventionens dag? I den här listan får du en översikt över viktiga datum 2024.
Artikel
Inför det kommande året – 2024 – har vi uppdaterat Förskoleforums populära årshjul. Ladda ned årshjulet för 2024 med kalendarium, anteckningsfält och skrivfält för varje månad.
Artikel
Den här mallen för noteringar om personalens närvaro kan du fylla i direkt på skärmen eller skriva ut och fylla i för hand. Närvarolistan täcker hela 2024.
vackra höstlöv
Artikel
Nu drar höstterminen igång! Närvarolistor, årshjul med kalendarium och introduktionsbroschyrer är några av de mallar och formulär som du hittar här på Förskoleforum.
Artikel
Inför läsåret 2023/2024 har vi uppdaterat Förskoleforums populära årshjul som ni kan använda i er verksamhet. Ladda ned årshjulet med veckonummer, kalendarium, anteckningsfält och skrivfält för varje...
Artikel
I den här artikeln får du en processbeskrivning att utgå från i planeringen av förskolans utvecklingssamtal, och två enkla mallar – en för inbjudan och en för dokumentation av samtalen.
Artikel
Kollegialt lärande har visat sig bidra till positiv utveckling på flera sätt. Genom att mötas i grupp och reflektera tillsammans får förskolepersonalen möjlighet att ta del av varandras reflektioner...
blommande vintergäck bland fjolårslöv
Artikel
Nu drar vårterminen igång! Närvarolistor, årshjul med kalendarium och introduktionsbroschyrer är några av de mallar och formulär som du hittar här på Förskoleforum.
Kalenderblad mot bakgrund av naturbilder.
Artikel
När är det Förskolans dag 2023? När infaller påsken? Och när är det dags för Barnkonventionens dag? I den här listan får du en översikt över viktiga datum 2023.
checklista
Artikel
Att tidigt informera vårdnadshavarna om förskolans värdegrund kan motverka hedersrelaterad problematik. Men vilken information bör vårdnadshavarna få? Ta hjälp av checklistan som du kan ladda ned här.
Artikel
En artikelsamling med fyra artiklar och tillhörande filmer om att utveckla samarbetet i förskolans arbetslag, finns nu att ladda ner som en sammanhängande pdf. Materialet är lämpligt att använda som...
Artikel
Inför läsåret 2022/2023 har vi uppdaterat Förskoleforums populära årshjul som ni kan använda i er verksamhet. Ladda ned årshjulet med veckonummer, kalendarium, anteckningsfält och skrivfält för varje...
Artikel
Det här är en grundmall för Förskoleforums årshjul. Årshjulet har antecknings- och skrivfält för varje månad, men inga datum. Observera att mallen även finns i versioner med kalendarium som...
Artikel
Här får du tillgång till en mall att använda vid planering av undervisningen i förskolan. Den kan fungera som ett gemensamt diskussionsunderlag vid planeringen eller som ett sätt att dela med sig av...
Artikel
I Ystads kommun har de kommunala förskolorna tagit fram ett gemensamt verktyg, en pedagogisk process. Här delar de med sig av både erfarenheter och användbara mallar.
Artikel
För att förskolans uteverksamhet ska fungera behöver barnen kläder som är anpassade för årstid och väderlek. Här kan du ladda ned en praktisk guide med tips till föräldrar. En favorit ur...
lek på förskolegården
Artikel
Bjud in vårdnadshavarna att ta del av ert arbete med barns rättigheter! Här får ni tips om innehåll och struktur för ett möte med fokus på barnkonventionen, och en mall för inbjudan.
Artikel
Med råden och checklistan i den här artikeln får ni hjälp att ta ett helhetsgrepp om kommunikationen med vårdnadshavarna.
Artikel
Dragarbarn, lekram, regellek, sociala lekregler … Ladda ned en enkel och tydlig ordlista som förklarar grundläggande begrepp om lek på ett lättillgängligt sätt. (Del 8 av 8.)