Visa:
Artikel
vackra höstlöv
Nu drar höstterminen igång! Närvarolistor, årshjul med kalendarium och introduktionsbroschyrer är några av de mallar och formulär som du hittar här på Förskoleforum.

Artikel
checklista
Att tidigt informera vårdnadshavarna om förskolans värdegrund kan motverka hedersrelaterad problematik. Men vilken information bör vårdnadshavarna få? Ta hjälp av checklistan som du kan ladda ned här.

Artikel
En artikelsamling med fyra artiklar och tillhörande filmer om att utveckla samarbetet i förskolans arbetslag, finns nu att ladda ner som en sammanhängande pdf. Materialet är lämpligt att använda som...

Artikel
Inför läsåret 2022/2023 har vi uppdaterat Förskoleforums populära årshjul som ni kan använda i er verksamhet. Ladda ned årshjulet med veckonummer, kalendarium, anteckningsfält och skrivfält för varje...

Artikel
Det här är en grundmall för Förskoleforums årshjul. Årshjulet har antecknings- och skrivfält för varje månad, men inga datum. Observera att mallen även finns i versioner med kalendarium som...

Artikel
Här får du tillgång till en mall att använda vid planering av undervisningen i förskolan. Den kan fungera som ett gemensamt diskussionsunderlag vid planeringen eller som ett sätt att dela med sig av...

Artikel
I Ystads kommun har de kommunala förskolorna tagit fram ett gemensamt verktyg, en pedagogisk process. Här delar de med sig av både erfarenheter och användbara mallar.

Artikel
lista viktiga dagar 2022
När är det Förskolans dag 2022? När infaller påsken? Och när är det dags för Barnkonventionens dag? I den här listan får du en översikt över viktiga datum 2022.

Artikel
illustration av årshjul i olika färger
Inför nya året – 2022 – har vi uppdaterat Förskoleforums populära årshjul. Ladda ned årshjulet för 2022 med kalendarium, anteckningsfält och skrivfält för varje månad.

Artikel
lista personal
Den här mallen för noteringar om personalens närvaro kan du fylla i direkt på skärmen eller skriva ut och fylla i för hand. Närvarolistan täcker hela 2022.

Artikel
lista närvaro barn
Den här mallen för noteringar om barnens närvaro kan du fylla i direkt på skärmen eller skriva ut och fylla i för hand. Närvarolistan täcker hela 2022.

Artikel
För att förskolans uteverksamhet ska fungera behöver barnen kläder som är anpassade för årstid och väderlek. Här kan du ladda ned en praktisk guide med tips till föräldrar. En favorit ur...

Artikel
lek på förskolegården
Bjud in vårdnadshavarna att ta del av ert arbete med barns rättigheter! Här får ni tips om innehåll och struktur för ett möte med fokus på barnkonventionen, och en mall för inbjudan.

Artikel
Med råden och checklistan i den här artikeln får ni hjälp att ta ett helhetsgrepp om kommunikationen med vårdnadshavarna.

Artikel
Dragarbarn, lekram, regellek, sociala lekregler … Ladda ned en enkel och tydlig ordlista som förklarar grundläggande begrepp om lek på ett lättillgängligt sätt. (Del 8 av 8.)

Artikel
Det är mycket information som ska förmedlas till en ny kollega – allt från rutiner vid matsituationer, lek och vila till nycklar, återsamlingsplats och telefonnummer. I denna artikel finns mallar och...

Artikel
Förskolan ska stödja alla barns utveckling av det svenska språket. Det finns många sätt att göra detta på, och här kan ni ta del av ett enkelt och inkluderande arbetssätt: planera språkmedvetet och...

Artikel
Genom att detaljerat strukturera upp dagen, vad som ska göras och inte minst vem som ska göra det, frigörs tid till barnen. Metoden kallas Superstruktur. Här berättar Nourten Armak och Anna Holmgren...

Artikel
En artikelsamling med artiklar om att förbereda barnen inför övergången till förskoleklassen och fritidshemmet – om språkutveckling, matematikutveckling, lärandestrategier, övergångdokumentation med...

Artikel
Artikel med film. Inför övergången till förskoleklassen behöver förskolans personal lämna över information till den nya verksamheten. Ann S. Pihlgren har tagit fram en studiecirkel om hur förskolan...