Artikel
När är det Förskolans dag 2020? När infaller påsken? Och när är det dags för Barnkonventionens dag och Vegetariska världsdagen? I den här listan får du en översikt över viktiga datum 2020.

Artikel
Inför nya året – 2020 – har vi uppdaterat Förskoleforums populära årshjul som ni kan använda i er verksamhet. Ladda ned årshjulet för 2020 med kalendarium, antecknings- och skrivfält för varje månad.

Artikel
Den här mallen för noteringar om barnens närvaro kan du fylla i direkt på skärmen eller skriva ut och fylla i för hand. Närvarolistan täcker hela 2020.

Artikel
Den här mallen för noteringar om personalens närvaro kan du fylla i direkt på skärmen eller skriva ut och fylla i för hand. Närvarolistan täcker hela 2020.

Artikel
Föräldramötet är ett utmärkt tillfälle att synliggöra ert arbete med läroplanens olika områden. Här får ni tips om innehåll och struktur för ett möte med fokus på förskolans uteverksamhet, och en...

Artikel
Ett systematiskt kvalitetsarbete kräver enkla verktyg som går att integrera med förskolans vardagsarbete. Lars Thorin, förvaltningschef i Strömsunds kommun, delar med sig av dokument och arbetssätt.

Artikel
I den här artikeln får du en processbeskrivning att utgå från i planeringen av förskolans utvecklingssamtal, och två enkla mallar – en för inbjudan och en för dokumentation av samtalen.

Artikel
En enkel broschyr med information till vikarier som ska arbeta på just er förskola finns här att ladda ner som en färdig mall med text och bild. Broschyren ger ett trevligt välkomnande till nya...

Artikel
Inför nya läsårets planering har Förskoleforums redaktion tagit fram en mall för ett årshjul som ni kan använda i er verksamhet. Ladda ned årshjulet med antecknings- och skrivfält för varje månad.

Artikel
För att förskolans uteverksamhet ska fungera behöver barnen kläder som är anpassade för årstid och väderlek. Här kan du ladda ned en praktisk guide med tips till föräldrar.

Artikel
Dags att planera för hösten? Närvarolistor, inskolningsbroschyrer och adresslistor är några av de mallar och formulär som du hittar här på Förskoleforum.

Artikel
Här kan du skriva ut en föräldrainformation om köldskador. Artikeln ger allmänna råd köldskador och beskriver hur de ser ut, vad man gör när olyckan är framme och vad man kan tänka på för att minska...

Artikel
Efter önskemål från många förskolor kan du nu ladda ned och skriva ut ett föräldramaterial om barns känslor. Dela ut till föräldrar eller använd det i samband med föräldramöten. Materialet är skrivet...

Artikel
Välkommen på utvecklingssamtal
Här finns ett utkast till en inbjudan till utvecklingssamtal med föräldrarna.

Artikel
Ta denna lista som utgångspunkt för information ni kan ge till föräldrarna gällande barnens klädsel, när barnen börjar i förskolan.

Artikel
Det bästa sättet att utvärdera barnens beteenden i gruppen är att genomföra strukturerade observationer. Här kan ni ladda ner ett observationsschema som ni kan utveckla utifrån er verksamhet!

Artikel
Schema för barnets vistelsetid
För att kunna lägga upp personalens schema och planera den pedagogiska verksamheten behöver man på förskolan få in barnens vistelsetider. Här hittar ni en blankett att ladda ner och använda!

Artikel
Läroplanen säger att förskolan ska erbjuda barnen en väl avvägd dygnsrytm som är anpassad till deras ålder och vistelsetid. Med den här mallen får ni hjälp att skapa tydliga rutiner kring vilan.

Artikel
Veckans matsedel
Det här formuläret är tänkt att fungera som ett planeringsverktyg för dig som arbetar i köket.

Artikel
Innan olyckan är framme
Använd det här formuläret för dokumentation om ett tillbud inträffar på din förskola.

Artikel
Använd det här formuläret för dokumentation om en olycka inträffar på din förskola.

Artikel
En enkel broschyr med information om verksamheten på just er förskola är ett trevligt sätt att välkomna och förbereda era nya familjer inför inskolningen. Här finns två mallar att ladda ner och utgå...

Artikel
Adress- och kontaktlista för personalen
Här kan du ladda ned en adress- och kontaktlista för personalen.

Artikel
Barnkort
I den här wordmallen kan ni samla viktiga uppgifter som rör varje enskilt barn på förskolan.

Artikel
Får barnen åka med i personalens egna bilar? Får de vara med på bild om en tidning kommer till förskolan? Det finns tillfällen då föräldrarnas tillstånd är bra att ha.

Artikel
Adress- och kontaktlista för barngruppen
Här kan du ladda ned en adress- och kontaktlista för barngruppen.

Artikel
Den här listan kan vara bra att plocka fram när man ska bege sig på utflykt.

Artikel
Handlingsplan för utflykter i förskolan
Behöver man inhämta tillstånd för utflykter? Vem bedömer om säkerheten är tillräcklig? Vilket ansvar har föräldrar när de följer med? Staffan Olsson har sammanställt en checklista över sådant som är...

Artikel
Skolverkets broschyr om förskola och förskoleklass finns på 14 språk, och fungerar som ett stöd för förskolor som möter nyanlända barn och deras föräldrar.

Artikel
Det är lätt hänt att barn klämmer fingrar i dörrar eller vid lek. Det gör ofta väldigt ont att klämma ett finger eller en tå eftersom känseln är mycket utvecklad i dessa kroppsdelar. Här kommer...