Artikel
Femåriga Minna tål inte tillrättavisningar och förstör de andra barnens lek. Genom att identifiera krav och belastningar, styrkor och skyddsfaktorer försöker pedagogerna hitta en ny strategi för...
Artikel
Hur ska barnen gå och stå? Hur utvecklas benen och fötterna och vad kan anses vara normalt respektive onormalt? Här kommer ett medicinskt axplock som rör barnortopedi.
Affektanfall hos barn – föräldrainformation
Artikel
Affektanfall, eller affektkramp som tillståndet också kallas, är inte alltför ovanligt hos mindre barn. Anna Claesson Ahlin beskriver symptomen och ger rekommendationer för hur situationen ska...
Artikel
Det är bara bi- och getinggift som kan ge allvarligare allergiska reaktioner, men även bett och stick av andra insekter kan ge lokala reaktioner som kan bli besvärande.
Artikel
Att flickor av och till kan ha lite flytning är helt normalt. Men det kan också vara tecken på att något är fel. Både föräldrar och förskolepersonal har nytta av grundläggande kunskaper på området.
Artikel
Spolmask är inte lika vanlig i Sverige som springmask är, men desto vanligare i länder med sämre sanitära förhållanden. Symptomen kan vara diffusa, som dålig aptit och allmän trötthet. Detta...
Artikel
Vårtor i huden orsakas av ett virus och är nog den vanligaste virusinfektionen i huden. Det är mycket vanligt i skolåldern och blir mindre vanligt ju äldre man blir.
Artikel
Den här informationen är bra att dela ut till föräldrarna när man upptäckt löss på förskolan.
Artikel
Här kan föräldrarna läsa om smittrisk och annat om deras barn får influensa.
Artikel
Misstänker föräldrarna att deras barn har ögoninfektion eller ögonkatarr? Här finns information att ge till dem.
Artikel
Höstblåsor förekommer oftast under sommar och höst. Här finns information att ge till föräldrarna.
Artikel
Svampinfektioner i huden är relativt vanliga och kan drabba alla åldrar. Här ger Anna Claesson Ahlin grundläggande information och rekommendationer.
Artikel
Många gånger har föräldrar frågor kring både enklare och svårare åkommor som kan drabba barn. Då är det praktiskt att ha ett faktablad till hands. Förskoleforums hälsorelaterade artiklar finns alltid...
Artikel
Det är lätt hänt att barn klämmer fingrar i dörrar eller vid lek. Det gör ofta väldigt ont att klämma ett finger eller en tå eftersom känseln är mycket utvecklad i dessa kroppsdelar. Här kommer...
Artikel
När olika påfrestningar eller krav från omgivningen blir för stora är det inte bara vuxna som kan känna sig stressade.
Artikel
Efter vanlig förkylning är öroninflammation den vanligaste infektionssjukdomen hos barn. Men vad är öroninflammation egentligen och hur behandlas det? Går det att förebygga?
Artikel
En vanlig behandlingsmetod i samband öroninflammationer är att sätta in rör i ena örat eller i båda öronen. Här får du veta mer om metoden och vad den innebär för barnet.
Artikel
Att vara ute i solen är härligt för alla, både barn och vuxna, och det inspirerar till fysisk rörelse. När det gäller solens strålar på vår hud är det dock en del man bör tänka på, som förälder och...
Artikel
Immunförsvarets förmåga att stå emot infektioner är begränsad när barnet börjar i förskolan. Och här möts barnet av en hel flora av olika bakterier och virus.
Artikel
RS-virus är en infektion som framför allt drabbar de minsta spädbarnen hårt och påverkar luftvägarna och andningen. Här får du veta mer om symtomen, hur infektionen behandlas och hur den kan...