Artikel
En vikarie bokas ofta med kort varsel, och väl på förskolan ska allt klaffa. Vad behöver en vikarie veta för att förstå verksamheten och sin egen roll? Ladda ned artikelsamlingen som vänder sig...

Artikel
Barn är extra utsatta för den skadliga solstrålningen och bränner sig lättare än vuxna. Därför är det viktigt att se över sol och skugga på förskolans gård när värmen kommer och överdragsbyxor och...

Artikel
Alla förskolor kan inte erbjuda varierade rörelsemöjligheter och utmaningar bara genom den egna utemiljön. Därför behöver vi använda oss av förskolans närmiljö, som ett komplement till den egna...

Artikel
Veckans matsedel
Det här formuläret är tänkt att fungera som ett planeringsverktyg för dig som arbetar i köket.

Artikel
Innan olyckan är framme
Använd det här formuläret för dokumentation om ett tillbud inträffar på din förskola.

Artikel
Använd det här formuläret för dokumentation om en olycka inträffar på din förskola.

Artikel
Femåriga Minna tål inte tillrättavisningar och förstör de andra barnens lek. Genom att identifiera krav och belastningar, styrkor och skyddsfaktorer försöker pedagogerna hitta en ny strategi för...

Artikel
Små barn smittas lätt av magsjuka och smittan kan gå runt, runt bland både barn och personal. Med skärpta hygienrutiner kan ni stoppa smittspridningen på förskolan.

Artikel
I Ur och Skur har tagit fram en lista på saker som är viktiga för dig som pedagog att tänka på, så att utflykten blir lärorik och rolig för barnen.

Artikel
Elektricitet kan orsaka allvarliga skador som dessutom är svårbedömda eftersom de ofta inte syns på huden. Kunskap om symtom och åtgärder är därför en viktig del i säkerheten.

Artikel
Svampinfektioner i huden är relativt vanliga och kan drabba alla åldrar. Här ger Anna Claesson Ahlin grundläggande information och rekommendationer.

Artikel
Det är lätt hänt att barn klämmer fingrar i dörrar eller vid lek. Det gör ofta väldigt ont att klämma ett finger eller en tå eftersom känseln är mycket utvecklad i dessa kroppsdelar. Här kommer...

Artikel
Många gånger har föräldrar frågor kring både enklare och svårare åkommor som kan drabba barn. Då är det praktiskt att ha ett faktablad till hands. Förskoleforums hälsorelaterade artiklar finns alltid...

Artikel
Dags för bussutflykt? Eller kanske till och med en båttur? Härligt för de flesta, men inte för de barn som blir åksjuka. Att åksjuka har med balansen att göra visste du kanske, men hur ser sambandet...

Artikel
Synnedsättning, skelning och andra ögonproblem ska helst upptäckas så tidigt som möjligt. Då kan barnet få rätt hjälp i form av expertis och hjälpmedel, så att framtida problem förebyggs och lindras.

Artikel
Ljumskbråck, navelbråck och vattenbråck är relativt vanliga åkommor hos barn. Ibland krävs operation, ibland kan bråcket lämnas utan åtgärd. Här får du veta mer om hur de olika varianterna kan...

Artikel
Att vara ute i solen är härligt för alla, både barn och vuxna, och det inspirerar till fysisk rörelse. När det gäller solens strålar på vår hud är det dock en del man bör tänka på, som förälder och...

Artikel
Hur ska barnen gå och stå? Hur utvecklas benen och fötterna och vad kan anses vara normalt respektive onormalt? Här kommer ett medicinskt axplock som rör barnortopedi.

Artikel
Barn blöter ofta ned sig när de leker utomhus, och blir lättare nedkylda än vuxna. Nedkylningen kan i vissa fall gå snabbt och bli farlig för barnet. Här får du nyttig kunskap om hur man häver...

Artikel
Det är bara bi- och getinggift som kan ge allvarligare allergiska reaktioner, men även bett och stick av andra insekter kan ge lokala reaktioner som kan bli besvärande.

Artikel
Att flickor av och till kan ha lite flytning är helt normalt. Men det kan också vara tecken på att något är fel. Både föräldrar och förskolepersonal har nytta av grundläggande kunskaper på området.

Artikel
Spolmask är inte lika vanlig i Sverige som springmask är, men desto vanligare i länder med sämre sanitära förhållanden. Symptomen kan vara diffusa, som dålig aptit och allmän trötthet. Detta...

Artikel
Huvudlöss – föräldrainformation
Den här informationen är bra att dela ut till föräldrarna när man upptäckt löss på förskolan.

Artikel
Misstänker föräldrarna att deras barn har ögoninfektion eller ögonkatarr? Här finns information att ge till dem.

Artikel
Höstblåsor förekommer oftast under sommar och höst. Här finns information att ge till föräldrarna.

Artikel
Vårtor i huden orsakas av ett virus och är nog den vanligaste virusinfektionen i huden. Det är mycket vanligt i skolåldern och blir mindre vanligt ju äldre man blir.

Artikel
Influensa – föräldrainformation
Här kan föräldrarna läsa om smittrisk och annat om deras barn får influensa.

Artikel
Blöjeksem lindras bäst av kortisonkräm och av att man luftar barnets stjärt.

Artikel
Laktosintolerans – föräldrainformation
Det är vanligt att man förväxlar komjölksallergi med laktosintolerans. Här finns information att ge till föräldrar som vill veta mer om laktosintolerans.

Artikel
Information att ge till föräldrarna om deras barn fått mollusker.