Artikel
Kooperativt lärande är sedan länge ett framgångsrikt arbetssätt i många skolor och allt mer även i förskolan. Lisa Fohlin, Niclas Fohlin och Jennie Wilson berättar om sina erfarenheter av kooperativt...

Artikel
Det är viktigt att variera läsutbudet i förskolan, att läsa såväl skönlitterära texter som faktatexter. Faktatexter ställer andra krav på läsaren än berättande texter. Vad utmärker en faktatext och...

Artikel
Skolbibliotekarie Maria Heimer tipsar än en gång om inspirerande barnlitteratur, denna gång på temat matematik. Låt dig inspireras av allt ifrån räknesagor till lekar för att upptäcka matematik runt...

Artikel
Hur kan förskolan inspirera barn till kunskap? Och vad är Grej of the Day? Förskoleforum har fått en pratstund med Micke Hermansson och Maria Heimer, aktuella med boken Grej of the Day – Förskola.

Artikel
Tänk att vi med små krumelurer kan läsa och skriva böcker som öppnar helt nya världar. Det är ju faktiskt fantastiskt! Men inte är det lätt. Det är en lång process för alla. I förskolan har vi...

Artikel
För vissa barn är det svårt att läsa av och följa de oskrivna sociala reglerna. Eva-Lotta Heide, leg. logoped, skriver i sin bok om det komplexa samspelsområdet, och om konkreta strategier som kan...

Artikel
Ann-Mari Holmström är språkpedagog i Olofströms kommun, där hon hjälper 36 förskoleavdelningar att fördjupa sitt språkutvecklande arbete. Här berättar hon om sin tjänst och ger goda råd och lästips.

Artikel
Val av bok, tidpunkt och plats är bara några av de faktorer som påverkar hur väl din högläsningsstund kommer att fungera. Så här kan du förbereda och genomföra högläsningsstunden för att den ska bli...

Artikel
”Naturvetenskapliga experiment” och ”Förskolans arbete med naturvetenskap och teknik” är två böcker som ger inspiration inför arbetet med naturvetenskap och teknik i förskolan – med tips på praktiska...

Artikel
De senaste åren har det hänt mycket på barnboksfronten, men fortfarande är det ändå mycket äldre klassiker som används i förskolan. Vad kan nyutkomna barnböcker förmedla till dagens barn till...

Artikel
Slöjden får ofta finna sig i att värderas lägre än de rena läsämnena. Detta är något som författarna till boken "Textil som pedagogiskt redskap" vill ändra på. I sin bok resonerar de på ett ingående...

Artikel
Lärande för hållbar utveckling i förskolan
Boken Lärande för hållbar utveckling – i förskolan ger inspiration, uppmuntran och konkreta tips för arbetet med hållbarhet. Det viktigaste syftet med boken är att inspirera varje förskola att hitta...

Artikel
Har barnets röst betydelse för förskolans ledarskap? I sin bok ”Barnet och förskolans pedagogiska ledarskap” lyfter Elisabeth Arnér och Solveig Sollerman fram barnets tankar och egna berättelser som...

Artikel
Lek och lärande är nära sammankopplade. I den här inspirationsväskan tipsar Malou Altergård om böcker som handlar om den viktiga leken!

Artikel
Något som barnen gärna fördjupar sig i med liv och lust är hur det ser ut och vad som händer inuti kroppen. Här får ni tips om en rolig aktivitet på tema Kroppen. Ni hittar också flera tips på bra...

Artikel
Mattemusik är precis vad det låter som – en kombination av matematik och musik. Barnen tar till sig det med alla sinnen – och pedagogerna och lärarna behöver inte kunna sjunga själva!

Artikel
Välskrivna böcker med bra illustrationer hjälper oss att prata med barnen om dagens flyktingkatastrofer. I den här bokväskan får du tips om både bilderböcker, radioprogram och faktaböcker på temat...

Artikel
– Med den här boken hoppas jag väcka din nyfikenhet och att måltiden uppgraderas från att vara ett ”mellanrum” till att bli lika viktig som andra pedagogiska delar i förskolans vardag. Och att barnen...

Artikel
Då och då kan man behöva fylla på med idéer för arbetet med teman och projekt i förskolan. Det gäller såväl valet av teman som metoder och arbetssätt. I den här bokväskan kan du hämta inspiration.

Artikel
Catarina Kruusval är en älskad tecknare och barnboksförfattare i Sverige. Bilderböckerna om Ellen och Olle samt Fia och djuren läses på många förskolor över hela landet och hon har belönats med bland...

Artikel
Björnen Bruno, hästen Harry och igelkotten Tilda. Det är några av de djur man får bekanta sig med i den nya Läsa Lätt-serien som ska hjälpa barn att knäcka läskoden och lära sig att läsa. Böckerna...

Artikel
Forskningen visar att tidiga textmöten och tidig läsning sätter spår inte bara i den fortsatta litteratur- och språkutvecklingen, utan även i kunskapsutvecklingen i stort. Hur kan förskolan arbeta...

Artikel
I den här inspirationsväskan hittar du böcker som rör anknytning, inskolning, samspel och delaktighet för de yngsta barnen i förskolan. Avslutningsvis får du också tips om några bra barnböcker som...

Artikel
Att förstå barn och ge dem goda förutsättningar att utveckla sin potential är en utmaning. Böcker i pedagogik kan hjälpa till med detta. Margareta Öhman, välkänd författare och återkommande skribent...

Artikel
Camilla Grieg är välkänd här på Förskoleforum för sina inspirerande och pedagogiska skapartips. Nu kommer hon även ut med en bok på svenska, en bok där hon öppnar dörren till matematikens värld genom...

Artikel
Det finns en rad trevliga bilderböcker som på olika sätt berättar om barns vardagsliv i förskolan. Malou Altergård har sammanställt en inspirationsväska på temat.

Artikel
Boken Russinhissen är fylld av enkla och roliga experiment i fysik och kemi, och Förskoleforum har fått lov att presentera några bokens alla inspirerande uppslag. I den här delen får du veta hur man...

Artikel
Det finns många bra böcker som kan ge inspiration och idéer till hur samlingen kan utvecklas. Malou Altergård har kartlagt utbudet för både barn och vuxna.