Visa:
Person
Ann-Christine Vallberg Roth
Publicerat 2022-07-12 Ann-Christine är förskollärare i grunden. Hon hade sin förskollärartjänst i Lunds kommun, innan hon år 1998 disputerade vid Lunds universitet/Malmö högskola. I sin...

Person
Hanna Thuresson
Publicerat 2022-04-06 Vem är du? – Jag har min bakgrund som förskollärare och jobbade ungefär tjugo år på olika förskolor i och runt Örebro. Jag har alltid intresserat mig för utvecklingsfrågor för...

Person
Lina Öinert
Lina Öinert är leg. logoped och har arbetat med barn och barns språkutveckling i snart tjugo år. Hon är sedan 2019 verksam inom Förskoleförvaltningen i Göteborgs Stad, där hennes uppdrag är att...

Person
christian eidevald
Publicerat 2022-02-08 Vad har du för bakgrund?  Jag är legitimerad förskollärare, har jobbat som lektor i pedagogik vid högskolan i Jönköping och som programansvarig för förskollärarprogrammen vid...

Person
Anna Hellberg Björklund
Anna Hellberg Björklund är legitimerad psykolog och specialist i pedagogisk psykologi med inriktning förskolepsykologi. Anna har arbetat som psykolog inom förskolan sedan 2011, både i större och...

Person
Martina Andersson Søe
Martina Andersson Søe är doktorand i utvecklingspsykologi vid Lunds universitet. Hennes forskningsområden rör hur förskolebarn påverkas och utvecklas i sin relationella kontext, med ett särskilt...

Person
Elia Psouni
Elia Psouni är leg. psykolog, docent i psykologi och föreståndare för avdelningen för utvecklingspsykologi vid Lunds universitet. Psouni är aktiv inom forskning om anknytningsutveckling,...

Person
Madeleine Sjöman
Berätta lite om din bakgrund! År 2012 påbörjade jag min forskarutbildning och i mars 2018 lade jag fram min doktorsavhandling. Den har en specialpedagogisk inriktning: jag studerade barn med...

Person
Gudrun Erickson
Gudrun Erickson är senior professor i pedagogik med inriktning mot språk och bedömning vid Institutionen för pedagogik och specialpedagogik, Göteborgs universitet. Hennes forsknings- och...

Person
Bjervås
Lise-Lotte Bjervås har en bakgrund som förskollärare men arbetar numera som lektor i pedagogik vid Institutionen för didaktik och lärares praktik, Linnéuniversitetet. Hennes forskning är främst...

Person
Strömbäck
Helena Strömbäck arbetar som förskollärare på en yngrebarnsavdelning på Palettens förskola i Köpings kommun. Helena har varit verksam inom förskolan i 13 år.

Person
Wallstedt
Wallstedt arbetar som förskollärare på en äldrebarnsavdelning på förskolan Lingonet i Köpings kommun. Hon har arbetat med barn i olika åldrar och verksamheter under hela sitt yrkesverksamma liv.

Person
Karin Ringaby
Karin Ringaby är rektor på Palettens förskoleenhet i Köpings kommun. Hon har arbetat som rektor sedan 2012 och är förskollärare i grunden. 

Person
Wetterling
Ann-Marie Wetterling är rektor på Centrumenheten i Köpings kommun. Hon är utbildad specialpedagog och har sedan 2017 arbetat som rektor. Dessförinnan arbetade hon som specialpedagog och...

Person
Anne Lillvist
Publicerat 2021-09-20 Vem är du? – Jag är i grunden barnskötare och vårdare och började plugga på Mälardalens högskola i början av 2000-talet. Efter en magisterexamen i psykologi kom jag in på...

Person
Linda Palla
Publicerat 2021-09-09   Linda Palla är docent i pedagogik vid Malmö universitet. Hon arbetar med ämnen som policy, dokumentation och bedömning, kategoriseringar och identitetsskapanden ur ett...

Person
anders wiking
Anders Wiking arbetar med ämnesinriktade lektioner i musik och drama under titeln torgpedagog. Han är förskollärare med musikprofil och även utbildad musiker vid Los Angeles Collage of Music. År 2021...

Person
Reflekterande föräldern är en vårdnadshavare som nyligen skolat in sitt första barn i förskolan. Här på Förskoleforum delar hen med sig av tankar och erfarenheter under barnets förskoletid, från de...

Person
torgpedagoger på Ängslyckan
Ängslyckan är en förskola i skånska Hjärup, med profilering inom torgpedagogik.

Person
Klara Dolk
Klara Dolk är utbildad förskollärare. År 2013 disputerade hon med ”Bångstyriga barn. Makt, normer och delaktighet i förskolan”. Idag är Klara lektor i förskoledidaktik vid Barn- och...