Johanna Widesson
Person
Johanna Widesson arbetar som IKT-pedagog i Karlskrona kommun. Hon är utbildad förskollärare och har tidigare arbetat som försteförskollärare och språkutvecklare. Hon föreläser och håller workshops,...
Annika Cederberg-Scheike
Person
Annika Cederberg-Scheike är universitetsadjunkt och undervisar på lärarutbildningen vid Malmö universitet. Hon har flera års erfarenhet av att leda handledarutbildningar för verksamma pedagoger.
Person
Eleonora Amorelli är kommunikatör på Krokoms kommun.
Matilda Gniste
Person
Matilda Gniste är leg. logoped och har sedan 2012 arbetat med språk- och kommunikationsutveckling hos barn. I dag arbetar hon inom Förskoleförvaltningen i Göteborgs stad där hon stödjer rektorer och...
Eva-Kristina Salameh
Person
Eva-Kristina Salameh är doktor i medicinsk vetenskap och leg. logoped. Hon har i många år varit kliniskt verksam vid logopedmottagningen på Skånes universitetssjukhus, och under ett flertal år...
Camilla Björklund
Person
Publicerat 2022-08-25 Camilla Björklund är professor i pedagogik vid Göteborgs universitet. Hon ägnar sig åt forsknings- och utvecklingsprojekt som är praktiknära och genomförs i nära samarbete med...
Ann-Christine Vallberg Roth
Person
Publicerat 2022-07-12 Ann-Christine är förskollärare i grunden. Hon hade sin förskollärartjänst i Lunds kommun, innan hon år 1998 disputerade vid Lunds universitet/Malmö högskola. I sin...
Hanna Thuresson
Person
Publicerat 2022-04-06 Vem är du? – Jag har min bakgrund som förskollärare och jobbade ungefär tjugo år på olika förskolor i och runt Örebro. Jag har alltid intresserat mig för utvecklingsfrågor för...
Lina Öinert
Person
Lina Öinert är leg. logoped och har arbetat med barn och barns språkutveckling i snart tjugo år. Hon är verksam som vik. verksamhetsledare förskola Kungälv.
christian eidevald
Person
Publicerat 2022-02-08 Vad har du för bakgrund?  Jag är legitimerad förskollärare, har jobbat som lektor i pedagogik vid högskolan i Jönköping och som programansvarig för förskollärarprogrammen vid...
Anna Hellberg Björklund
Person
Anna Hellberg Björklund är legitimerad psykolog och specialist i pedagogisk psykologi med inriktning förskolepsykologi. Anna har arbetat som psykolog inom förskolan sedan 2011, både i större och...
Martina Andersson Søe
Person
Martina Andersson Søe är doktorand i utvecklingspsykologi vid Lunds universitet. Hennes forskningsområden rör hur förskolebarn påverkas och utvecklas i sin relationella kontext, med ett särskilt...
Elia Psouni
Person
Elia Psouni är leg. psykolog, docent i psykologi och föreståndare för avdelningen för utvecklingspsykologi vid Lunds universitet. Psouni är aktiv inom forskning om anknytningsutveckling,...
Madeleine Sjöman
Person
Berätta lite om din bakgrund! År 2012 påbörjade jag min forskarutbildning och i mars 2018 lade jag fram min doktorsavhandling. Den har en specialpedagogisk inriktning: jag studerade barn med...
Gudrun Erickson
Person
Gudrun Erickson är senior professor i pedagogik med inriktning mot språk och bedömning vid Institutionen för pedagogik och specialpedagogik, Göteborgs universitet. Hennes forsknings- och...
Bjervås
Person
Lise-Lotte Bjervås har en bakgrund som förskollärare men arbetar numera som lektor i pedagogik vid Institutionen för didaktik och lärares praktik, Linnéuniversitetet. Hennes forskning är främst...
Strömbäck
Person
Helena Strömbäck arbetar som förskollärare på en yngrebarnsavdelning på Palettens förskola i Köpings kommun. Helena har varit verksam inom förskolan i 13 år.
Wallstedt
Person
Wallstedt arbetar som förskollärare på en äldrebarnsavdelning på förskolan Lingonet i Köpings kommun. Hon har arbetat med barn i olika åldrar och verksamheter under hela sitt yrkesverksamma liv.
Karin Ringaby
Person
Karin Ringaby är rektor på Palettens förskoleenhet i Köpings kommun. Hon har arbetat som rektor sedan 2012 och är förskollärare i grunden. 
Wetterling
Person
Ann-Marie Wetterling är rektor på Centrumenheten i Köpings kommun. Hon är utbildad specialpedagog och har sedan 2017 arbetat som rektor. Dessförinnan arbetade hon som specialpedagog och...