Femåringarna


femåringar

I det här temat har vi samlat artiklar som handlar om de ”stora” barnen på förskolan. Här hittar du till exempel förskolepsykolog Karin Österlunds artikelserie om femåringens utveckling, och Helena Ackesjös artiklar om övergången mellan förskola och förskoleklass. Temat fylls på efter hand med nya artiklar.

Artikel
På Smygehamns förskola samlar man sina femåringar på en och samma avdelning, och pedagogerna ser till att ta vara på alla möjligheter det ger. Här...
6 gillar
Artikel
Pilgrimsvandring, sommarfest, utflykter och restaurangbesök. Det finns många sätt att "fira av" de stora barnen när de slutar på förskolan, för att...
1 gillar
Artikel
Hur hittar man rätt balans mellan att utmana de äldre barnen på deras nivå, och stimulera till möten mellan barn i alla åldrar? Här kan du läsa hur...
Artikel
I den här artikeln får du ett exempel som belyser femåringens utveckling och förmågor, som underlag för att diskutera ert eget arbete med de äldre...
Artikel
Både fakta och fantasi är i fokus för barn i femårsåldern, och de behöver utmaningar på sin nivå. Så här kan du väcka intresse och ge stöd under...
3 gillar
Artikel
Störst på förskolan, fullt upp med kompisar och lek och med ett stort sug efter att lära och utforska. Förskolepsykolog Karin Österlund har tittat...
1 gillar
Artikel
En intressant fråga om ålder och kompetens kom från en läsare till Förskoleforums uppskattade skribent Leif Strandberg. Här besvarar han den.
4 gillar
Artikel
Kan en rosa tyllkjol utmana genusnormerna? Kan klackskor vara ett sätt att bli vuxen? – Barn utmanar ständigt könsnormer, säger Klara Dolk som har...
2 gillar
Artikel
Från och med den 1 juli 2016 gäller reviderade skrivningar i avsnitten om övergång och samverkan i Lgr11 samt i Lpfö 98. Det främsta målet är att...
4 gillar
Artikel
Gynnas barns läs- och skrivutveckling på sikt om de övar bokstäver i skolliknande aktiviteter redan i förskolan? Vad innebär språklig förståelse och...
Artikel
The Simple View of Reading är i dag ett väl etablerat begrepp som i allra högsta grad kan tillämpas även inom förskolans pedagogik. För ju tidigare...
3 gillar
Artikel
Forskning visar att förskola och skola allt mer närmar sig varandra i termer av uppdrag, innehåll och form. Vad innebär detta för förskoleklassens...