Språk


Här får du bakgrund och förståelse för hur du kan bidra till en framgångsrik språkutveckling. ”Att leka fram språket och att språka fram leken” heter exempelvis en artikel av Barbro Bruce, lektor i utbildningsvetenskap. I den utvecklar hon tankar om hur leken och språkutvecklingen är ömsesidigt beroende av varandra. Läs även om observationsmaterialet TRAS, Karlstadmodellen, Bornholmsmodellen… Och om hur du kan använda sagoläsningen som en (special)pedagogisk resurs i förskolan.

Artikel
Förstärk högläsningens språkutvecklande effekter med aktiviteter där barnen på olika sätt får bearbeta det lästa. Här får du många exempel på hur ni...
1 gillar
Artikel
Att samtala om det ni läst är precis lika betydelsefullt för barns språkutveckling som själva högläsningen. Maria Heimer visar hur ni kan strukturera...
3 gillar
Artikel
Högläsning är en prioriterad aktivitet i förskolan, och i den reviderade läroplanen för förskolan lyfts högläsning och samtal om det lästa. Vi hör...
4 gillar
Artikel
Ojämnt fördelade över Sverige finns det sammanlagt ett trettiotal språkförskolor som ingår i Språkförskoleföreningen. Hur jobbar de? Det kan du läsa...
1 gillar
Artikel
Tvillingböcker är ett begrepp som används för att beskriva två exemplar av samma bok på två olika språk. Böckernas målgrupp är flerspråkiga barn och...
4 gillar
Artikel
I arbetet med avhandlingen som Med andra ord – samspel och villkor för litteracitet bland nyanlända barn har Susanne Deuk undersökt sex nyanlända...
1 gillar
Artikel
Ibland när barn har svårt med uttal är det f- och v-ljuden som inte vill sätta sig. Här följer logoped Elvira Ashbys bästa tips för hur du hjälper...
Artikel
En ny avhandling från Karlstads universitet visar att förskolor behöver mer stöd för att möta barn som pratar andra språk än svenska. Med nuvarande...
4 gillar
Artikel
Det är den kritiska massan av aktivt språkande som leder till färdighet och säkerhet – därför är hela dagens alla småstunder, aktiviteter och möten...
Artikel
Logopeden och författaren Elvira Ashby har skrivit många artiklar för Förskoleforum, och nu är hon aktuell med en ny bok om att stimulera barns...
6 gillar
Artikel
I vår artikelserie om hur vi kan hjälpa barn med uttalet har vi nu kommit fram till de allra krångligaste språkljuden: r-, tje- och sje-ljuden. Här...
2 gillar
Artikel
I denna del av vår artikelserie om språkljud har vi kommit fram till det luriga L-ljudet. Här kan du läsa logoped Elvira Ashbys bästa tips för hur du...
1 gillar