Relationer och kommunikation


Relationer och kommunikation

I känslornas värld kan mycket hända, därför leder Maria-Pia Gottberg, handledare i kommunikation och förhållningssätt, en känsloskola i flera avsnitt här på Förskoleforum. Här i ämnet Relationer och kommunikation hittar du också artikelserier om att bygga relationer under inskolningen och om förhållningssätt till barn med explosivt beteende.

Artikel
Att utifrån betrakta och tillsammans diskutera samspel och kommunikation mellan barn och pedagoger, kan vara lärorikt och utvecklande för...
2 gillar
Artikel
Ett barns svårigheter och utmaningar kan leda till att vi i vardagen kör fast i konflikter och motsättningar. Isbergsmodellen kan då vara ett stöd...
6 gillar
Artikel
Kooperativt lärande har visat sig ge förskolegrupper där barnen mår bra, samarbetar och leker mer med varandra än i andra grupper. I Lisa Fohlins...
1 gillar
Artikel
Robin Samuelssons forskning handlar om hur det går till när barn tidigt lär sig något nytt. Genom att observera barn med svenska som andraspråk har...
6 gillar
Artikel
Pedagoger i förskolan har en viktig roll i att upptäckta barn med särskilda behov. Läs psykologen Elisabeth Nilsson Jobs exempel på de sociala...
3 gillar
Artikel
Det finns en enkel strategi som både kan underlätta kommunikationen med de yngsta barnen i förskolan och stötta deras språkutveckling: att ”uggla”. I...
16 gillar
Artikel
Vad är AST och vilka är kärnsymtomen som är bra att känna till som pedagog förskolan? Psykolog Elisabeth Nilsson Jobs ger i denna artikel en grundlig...
6 gillar
Artikel
Förstärk högläsningens språkutvecklande effekter med aktiviteter där barnen på olika sätt får bearbeta det lästa. Här får du många exempel på hur ni...
4 gillar
Artikel
Hur pratar vi om klimatförändringar med barnen på förskolan? Klimatpsykologen Kata Nylén vet hur.
2 gillar
Artikel
Att samtala om det ni läst är precis lika betydelsefullt för barns språkutveckling som själva högläsningen. Maria Heimer visar hur ni kan strukturera...
7 gillar
Artikel
Att uppleva trygghet i förskolan är en grundläggande förutsättning för att ett barn ska kunna ta till sig av verksamheten och dess innehåll. För att...
4 gillar
Artikel
Kommunikationsarbetet i förskolan är ofta osynligt och personalen behöver få bättre förutsättningar för att genomföra denna viktiga del av yrket. Det...
1 gillar