Relationer och kommunikation


Relationer och kommunikation

I känslornas värld kan mycket hända, därför leder Maria-Pia Gottberg, handledare i kommunikation och förhållningssätt, en känsloskola i flera avsnitt här på Förskoleforum. Här i ämnet Relationer och kommunikation hittar du också artikelserier om att bygga relationer under inskolningen och om förhållningssätt till barn med explosivt beteende.

Artikel
I coronavirusets spår är sammanslagningar av förskolors verksamheter nu ett faktum. Hur kan vi göra vardagen så trygg som möjligt för de barn som...
1 gillar
Artikel
Medvetna relationer höjer pedagogiken. Läs om symmetriska och asymmetriska relationer mellan pedagoger, barn och föräldrar och begreppet relationell...
7 gillar
Artikel
Madeleine Sjöman intresserar sig för de barn som inte har någon diagnos men som ändå har svårigheter i socialt samspel och kan ha svårt att lära sig...
3 gillar
Artikel
Det är nog ingen som undgått de senaste veckornas utveckling i Sverige vad gäller coronaviruset. Leg. psykolog Anna Hellberg ger råd om hur ni kan...
2 gillar
Artikel
Med sin avhandling vill Maria Fredriksson lyfta och konkretisera pedagogers kompetens vad gäller kunskapsinhämtning och relationsbyggande arbete. Hon...
Artikel
Skriften Stopp! Min kropp! från Rädda Barnen används av många förskolor som stöd när man pratar med barnen om kroppen, gränser och integritet. Hösten...
2 gillar
Artikel
Vad är viktigast med att vara vänner – att man har kul ihop eller att man är trygg och kan lita på varandra? Kan djur vara vänner på samma sätt som...
11 gillar
Artikel
Johanna Frejds forskning handlar om vad som påverkar det som händer när barn deltar i aktiviteter som handlar om naturvetenskap. För att undersöka...
Artikel
Isbergsmodellen kan utgöra ett samtalsstöd för arbetslaget att arbeta utifrån för att identifiera och möta behov hos förskolans barn. Här kan du...
7 gillar
Artikel
Att utifrån betrakta och tillsammans diskutera samspel och kommunikation mellan barn och pedagoger, kan vara lärorikt och utvecklande för...
2 gillar
Artikel
Ett barns svårigheter och utmaningar kan leda till att vi i vardagen kör fast i konflikter och motsättningar. Isbergsmodellen kan då vara ett stöd...
14 gillar
Artikel
Kooperativt lärande har visat sig ge förskolegrupper där barnen mår bra, samarbetar och leker mer med varandra än i andra grupper. I Lisa Fohlins...
1 gillar