Relationer och kommunikation


Relationer och kommunikation

I känslornas värld kan mycket hända, därför leder Maria-Pia Gottberg, handledare i kommunikation och förhållningssätt, en känsloskola i flera avsnitt här på Förskoleforum. Här i ämnet Relationer och kommunikation hittar du också artikelserier om att bygga relationer under inskolningen och om förhållningssätt till barn med explosivt beteende.

Artikel
Förstärk högläsningens språkutvecklande effekter med aktiviteter där barnen på olika sätt får bearbeta det lästa. Här får du många exempel på hur ni...
1 gillar
Artikel
Hur pratar vi om klimatförändringar med barnen på förskolan? Klimatpsykologen Kata Nylén vet hur.
Artikel
Att samtala om det ni läst är precis lika betydelsefullt för barns språkutveckling som själva högläsningen. Maria Heimer visar hur ni kan strukturera...
3 gillar
Artikel
Att uppleva trygghet i förskolan är en grundläggande förutsättning för att ett barn ska kunna ta till sig av verksamheten och dess innehåll. För att...
4 gillar
Artikel
Kommunikationsarbetet i förskolan är ofta osynligt och personalen behöver få bättre förutsättningar för att genomföra denna viktiga del av yrket. Det...
1 gillar
Artikel
Det lågaffektiva förhållningssättet är utvecklat för att på ett etiskt försvarbart sätt hantera känslostarka situationer. Ett missförstånd är ibland...
15 gillar
Artikel
De senaste decenniernas tekniska utveckling har lärt oss att vår hjärna är mycket mer socialt orienterad än vi tidigare kunnat bevisa. Människans...
4 gillar
Artikel
Det har återigen kommit en fråga till Leif Strandberg, denna gång om samarbete. Det är ju ett antal personer som ska samarbeta på en förskola. Men...
3 gillar
Artikel
En artikelsamling med artiklar om diskriminering och kränkande behandling – material lämpligt att använda som underlag för t.ex. en studiecirkel –...
4 gillar
Artikel
Arbetet med värdegrund och likabehandling i förskolan är fundamentet som vi bygger verksamheten på, och något som genomsyrar allt som sker i...
4 gillar
Artikel
Barn i förskolan som kränker andra barn har inte alltid själva insikt om att de faktiskt sårar någon annan. Situationer där kränkningar mellan barn...
8 gillar
Artikel
Var gränsen för vad som utgör kränkande behandling går, kan man kollegor emellan ibland ha olika uppfattningar om. För att få fram vilka normer och...
6 gillar