Relationer och kommunikation


Relationer och kommunikation

I känslornas värld kan mycket hända, därför leder Maria-Pia Gottberg, handledare i kommunikation och förhållningssätt, en känsloskola i flera avsnitt här på Förskoleforum. Här i ämnet Relationer och kommunikation hittar du också artikelserier om att bygga relationer under inskolningen och om förhållningssätt till barn med explosivt beteende.

Artikel
Det är lätt hänt att abstraktionsnivån på exempelvis en samling hamnar långt över vad förskolebarn har en möjlighet att förstå. Hur undviker man det...
2 gillar
Artikel
När utmaningen att skapa relation till ett barn är större än vanligt, gäller det att framhärda i det relationsstärkande arbetet. Läs om fem...
3 gillar
Artikel
Mindfulness-ätning, lugna rummet och mjukdjursavslappning. På förskolan Stinsen i Södra Sandby är mindfulness ett stresshanteringsverktyg för både...
3 gillar
Artikel
En födelsedag väcker många känslor. Hur ser firandet ut på förskolan? Så skapar du rätt förutsättningar för en minnesvärd förisfödelsedag!
3 gillar
Artikel
Ett sätt för att utöver den dagliga samvaron få ta del av barnens eget perspektiv och för att göra deras röster hörda, är att använda sig av...
1 gillar
Artikel
I den här artikeln får du underlag för att diskutera och utveckla arbetet med tre- och fyraåringarna i er förskola. Beskrivningen är ett fristående...
3 gillar
Artikel
Som pedagog för tre- och fyraåringar har man ofta fullt upp med att försöka hänga med i den strida strömmen av frågor och funderingar. Dessutom...
9 gillar
Artikel
De är ofta inblandade i konflikter och har skämtsamt kallats samhällets våldsammaste grupp. Och de kan konsten att ställa frågan ”Varför?” i ett...
2 gillar
Artikel
En ny studie visar att det finns förskolor i mångkulturella områden som inte ger barnen tillräckliga kunskaper i svenska språket. Därför behövs en...
Artikel
Pia Williams forskning är inriktad mot studier av barns samspel och det lärande som sker mellan barn samt mellan barn och vuxna. Ett av hennes...
3 gillar
Artikel
Barn med funktionsvariationer finns på så gott som varje förskola i dag. Om föräldrarna känner oro för barnet, eller kanske just fått besked om...
3 gillar
Artikel
Primtal, tyst läsning och avancerade logiska resonemang hör inte till vanligheterna i en barngrupp. Bara fem procent av Sveriges barn är särskilt...
3 gillar