Lek


Lek

Vill du hitta fördjupande artiklar om ämnet lek, har du kommit till rätt plats på Förskoleforum. Artiklar fylla med praktiska lektips eller teorier om små barns lekkompetens samt om hur leken kan utveckla barns intelligens – allt detta och mycket mer ryms här. ”Samspel för lek och lärande” heter en artikel av Ingrid Pramling Samuelsson, professor i pedagogik. ”Den tidiga lekens betydelse för barns utveckling” skriver specialpedagogen Laila Lindberg om. Och lekforskaren Mikael Jensen resonerar kring små barns låtsaslek.

Artikel
Nu går vi in i vår andra termin av anpassningar utifrån Covid-19. Runt om i landet ser anpassningarna olika ut men det vi har gemensamt är att vi...
1 gillar
Artikel
Har du tänkt på att en tvåa ser ut som en svan? Och visste du att man kan räkna till ”ti(d)ning”? Eller till ”tiger”? Clas Rosvall, författare,...
5 gillar
Artikel
Guidad lek kan hjälpa barn att komma in i leken även om de inte kan språket. Men det gäller att ha fingertoppskänsla och inte påverka leken för...
6 gillar
Artikel
Vårt språk är komplicerat och det är lätt för förskolebarn att få vissa saker om bakfoten, som till exempel att säga ”gådde” i stället för ”gick”....
8 gillar
Artikel
Robin Samuelssons forskning handlar om hur det går till när barn tidigt lär sig något nytt. Genom att observera barn med svenska som andraspråk har...
6 gillar
Artikel
Sitter normerna i väggarna? I projektet ”Normmedvetna rum” undersöker forskare just det. Slutsatsen? Flyttbara lekhörnor som går att kombinera och...
7 gillar
Artikel
Brummande bilar eller rollek med dockor. Genom leken utforskar och lär barnen. Men hur får vi alla barn att leka med alla leksaker?
6 gillar
Artikel
På Vikingens förskola står leken alltid i fokus, inte minst i början av höstterminen när barnen ska hitta sina roller och nya grupper formas. – Det...
1 gillar
Artikel
Tillit, kreativitet, samverkan, skapande och lek är de mänskliga förmågor som står högst i kurs hos Stockholmsbaserade Tillitsverket. I deras vardag...
4 gillar
Artikel
Kjol, kilt, krinolin. Tygets svepande kraft eller begränsade form. Kjolverkstaden på Kreativt lärcentrum leker med kjolen som uttryck, färgen rosa...
2 gillar
Artikel
Astrids Lindgrens böcker är fulla av rörelse. Nu öppnar kulturhuset och sagolekplatsen Junibacken i Stockholm en utställning om spring i benen. ”Alla...
4 gillar
Artikel
Forskare och förskollärare samarbetar i ett nytt nätverk för utveckling av en lekbaserad utvecklingspedagogik. Det handlar om hur man kan utmana och...
4 gillar