Lek


Lek

Vill du hitta fördjupande artiklar om ämnet lek, har du kommit till rätt plats på Förskoleforum. Artiklar fylla med praktiska lektips eller teorier om små barns lekkompetens samt om hur leken kan utveckla barns intelligens – allt detta och mycket mer ryms här. ”Samspel för lek och lärande” heter en artikel av Ingrid Pramling Samuelsson, professor i pedagogik. ”Den tidiga lekens betydelse för barns utveckling” skriver specialpedagogen Laila Lindberg om. Och lekforskaren Mikael Jensen resonerar kring små barns låtsaslek.

Artikel
Vårt språk är komplicerat och det är lätt för förskolebarn att få vissa saker om bakfoten, som till exempel att säga ”gådde” i stället för ”gick”....
2 gillar
Artikel
Robin Samuelssons forskning handlar om hur det går till när barn tidigt lär sig något nytt. Genom att observera barn med svenska som andraspråk har...
6 gillar
Artikel
Sitter normerna i väggarna? I projektet ”Normmedvetna rum” undersöker forskare just det. Slutsatsen? Flyttbara lekhörnor som går att kombinera och...
7 gillar
Artikel
Brummande bilar eller rollek med dockor. Genom leken utforskar och lär barnen. Men hur får vi alla barn att leka med alla leksaker?
6 gillar
Artikel
På Vikingens förskola står leken alltid i fokus, inte minst i början av höstterminen när barnen ska hitta sina roller och nya grupper formas. – Det...
1 gillar
Artikel
Tillit, kreativitet, samverkan, skapande och lek är de mänskliga förmågor som står högst i kurs hos Stockholmsbaserade Tillitsverket. I deras vardag...
4 gillar
Artikel
Kjol, kilt, krinolin. Tygets svepande kraft eller begränsade form. Kjolverkstaden på Kreativt lärcentrum leker med kjolen som uttryck, färgen rosa...
2 gillar
Artikel
Astrids Lindgrens böcker är fulla av rörelse. Nu öppnar kulturhuset och sagolekplatsen Junibacken i Stockholm en utställning om spring i benen. ”Alla...
4 gillar
Artikel
Forskare och förskollärare samarbetar i ett nytt nätverk för utveckling av en lekbaserad utvecklingspedagogik. Det handlar om hur man kan utmana och...
4 gillar
Artikel
På avdelning Kristallen på Kolla förskola använder man numera en aktivitetstavla som synliggör tänkbara aktiviteter. Den ger barnen större...
4 gillar
Artikel
Den omtalade norska filmen Barndom handlar om förskolan och har skapat debatt om lekens betydelse. Här får du träffa filmaren och skribenten Margreth...
5 gillar
Artikel
I den här artikeln får du underlag för att diskutera och utveckla arbetet med tre- och fyraåringarna i er förskola. Beskrivningen är ett fristående...
4 gillar