Yrkesrollen


Yrkesrollen

I förskolans värld behöver du ständigt fundera över, och vidareutveckla, dina professionella relationer med barnen. Med barnet i fokus får du här värdefulla tips om svåra men nödvändiga områden som exempelvis gränssättningar, ansvar och lojalitetskonflikter. Utbildningsfrågor som den omdebatterade lärarlegitimationen redogörs det också för. Du får också hjälp att hämta positiv kraft, genom mental styrketräning.

Artikel
För att alla resurser i ett arbetslag ska tas till vara i utbildningen, behöver kunskap, kompetens och motivation inventeras och utvecklas....
1 gillar
Artikel
För att leda undervisningen i förskolan behöver förskolläraren arbeta med kunskapsdelning i arbetslaget. Yrkesspråk, medvetenhet och kollegiala...
4 gillar
Artikel
Förskollärare och barnskötare har olika roller men behöver hjälpas åt för att erbjuda alla barn en god undervisning. Här delar Bim Riddersporre med...
22 gillar
Artikel
Vilka värden kommer till uttryck i olika samspel i förskolan? Och har det skett någon förändring av de värden som prioriteras i förskolan? Det har...
Artikel
▶️ Artikel med film. Ann S. Pihlgren har tagit fram en studiecirkel om hur förskolan kan rusta barnen inför övergången till förskoleklassen och...
3 gillar
Artikel
En artikelsamling med artiklar om förskolans professionella begrepp – material lämpligt att använda som underlag för en studiecirkel – finns nu att...
3 gillar
Artikel
▶️ Artikel med film. Ann S. Pihlgren har tagit fram en studiecirkel om professionella begrepp för förskolans personal. Den här tredje texten i serien...
4 gillar
Artikel
Coronapandemin fortsätter att påverka förskolans verksamhet. Även om barn och vuxna är kvar på sina vanliga avdelningar är det ändå inte som det...
4 gillar
Artikel
Madeleine Sjöman intresserar sig för de barn som inte har någon diagnos men som ändå har svårigheter i socialt samspel och kan ha svårt att lära sig...
2 gillar
Artikel
I Malmös kommunala förskolor finns drygt hundra förste förskollärare med uppdrag att stödja den pedagogiska utvecklingen. I ett av stadens fem...
Artikel
Är du nyfiken på vad en förste förskollärare gör? I denna artikel berättar Michaela Beijer Bengtsson om sin väg till uppdraget som förste...
Artikel
Det talas mycket om behovet av kompetensutveckling, fortbildning och om att pedagoger i förskolan ska lära nytt tillsammans. Men hur vet vi vad vi...