Yrkesrollen


Yrkesrollen

I förskolans värld behöver du ständigt fundera över, och vidareutveckla, dina professionella relationer med barnen. Med barnet i fokus får du här värdefulla tips om svåra men nödvändiga områden som exempelvis gränssättningar, ansvar och lojalitetskonflikter. Utbildningsfrågor som den omdebatterade lärarlegitimationen redogörs det också för. Du får också hjälp att hämta positiv kraft, genom mental styrketräning.

Artikel
Här får du tips om en mängd resurser och stödmaterial som hjälper er att börja arbeta efter Lpfö 18. Den insats som Skolverket nu drar igång för att...
3 gillar
Artikel
”När ett barn går från ’kan inte’ till ’kan’, då får jag rysningar. Vi har barn i förskolan som knäcker läskoden och det är jättehäftigt att få vara...
2 gillar
Artikel
Lär sig barn genom yttre stimuli, genom att de mognar eller i samspel med andra och omgivningen? Här fortsätter klättrandet i det pedagogiska trädet...
1 gillar
Artikel
Det finns flera inflytelserika teorier om hur barn lär sig och det kan vara svårt att hålla isär de olika synsätten. Följ med fil.dr Ann Pihlgren på...
6 gillar
Artikel
Hon sprider inspiration och kunskap om förskolans digitalisering, men har också ett djupt intresse för demokratifrågor och verksamhetsutveckling. Möt...
Artikel
Här ger tre personer med olika uppdrag sitt perspektiv på vikariefrågan – en vikarie, en förskollärare och en förskolechef. Planering,...
3 gillar
Artikel
En fråga om detta med olika begrepp har kommit till Leif Strandberg. Begrepp som omsorg, vägledningar, fostran, undervisning… Här kan du läsa hur han...
3 gillar
Artikel
En enkel broschyr med information till vikarier som ska arbeta på just er förskola finns här att ladda ner som en färdig mall med text och bild....
17 gillar
Artikel
Josefin Malm och Sofie Källhage är förskollärarna i Göteborg som driver Förskolepodden. Här får vi veta varför podden startades, hur de ser på den...
1 gillar
Artikel
Martina Lundström är pedagogista och arbetar med verksamhetsutveckling inom förskolan i hela Sverige. Här får vi bland annat ta del av hennes tankar...
Artikel
Skulle #metoo ha kunnat undvikas? – För att nå ett jämlikt samhälle måste förändringen börja redan i förskolan, säger jämställdhetsexperten Kristina...
1 gillar
Artikel
En artikelsamling med artiklar om utmanande samtal i förskolan – material lämpligt att använda som underlag för t.ex. en studiecirkel – finns nu att...
2 gillar