Yrkesrollen


Yrkesrollen

I förskolans värld behöver du ständigt fundera över, och vidareutveckla, dina professionella relationer med barnen. Med barnet i fokus får du här värdefulla tips om svåra men nödvändiga områden som exempelvis gränssättningar, ansvar och lojalitetskonflikter. Utbildningsfrågor som den omdebatterade lärarlegitimationen redogörs det också för. Du får också hjälp att hämta positiv kraft, genom mental styrketräning.

Artikel
Coronapandemin fortsätter att påverka förskolans verksamhet. Även om barn och vuxna är kvar på sina vanliga avdelningar är det ändå inte som det...
4 gillar
Artikel
Madeleine Sjöman intresserar sig för de barn som inte har någon diagnos men som ändå har svårigheter i socialt samspel och kan ha svårt att lära sig...
2 gillar
Artikel
I Malmös kommunala förskolor finns drygt hundra förste förskollärare med uppdrag att stödja den pedagogiska utvecklingen. I ett av stadens fem...
Artikel
Är du nyfiken på vad en förste förskollärare gör? I denna artikel berättar Michaela Beijer Bengtsson om sin väg till uppdraget som förste...
Artikel
Det talas mycket om behovet av kompetensutveckling, fortbildning och om att pedagoger i förskolan ska lära nytt tillsammans. Men hur vet vi vad vi...
Artikel
I artikelserien om isbergsmodellen tittar vi närmare på hur denna modell kan utgöra ett samtalsstöd för arbetslaget att arbeta utifrån, för att...
12 gillar
Artikel
Politiska och organisatoriska beslut kan i det praktiska arbetet ge upphov till svåra etiska och moraliska ställningstaganden. Om man i sin yrkesroll...
4 gillar
Artikel
Att vara rektor i förskolan innebär dels att man ska uppfylla det statliga uppdraget och huvudmannens uppdrag, dels leva upp till förväntningarna...
2 gillar
Artikel
Ärlighet varar längst. Berätta därför för vårdnadshavarna, på ett professionellt sätt, om dagen varit stökig. Men se till att det finns ett högt...
5 gillar
Artikel
Chef och medarbetare är varandras förutsättning. Men hur kan du som medarbetare förhålla dig till din chefs ledarskap? Det tittar Bim Riddersporre...
7 gillar
Artikel
Vilka pedagogiska fördelar ger den mobila förskolan? Och hur är det att som pedagog vara ansvarig förare för en buss med 22 barn? Följ med till den...
5 gillar
Artikel
Kommunikationsarbetet i förskolan är ofta osynligt och personalen behöver få bättre förutsättningar för att genomföra denna viktiga del av yrket. Det...
1 gillar