Kvalitet och dokumentation


Kvalitet och dokumentation

Hur du lyfter fram kvalitet och dokumentation på djupet – det får du veta här. Dokumentationens effekt diskuteras – vad finns det för fördelar och nackdelar? Läs om förskolan Luvan i Röbäck, där man har en reflektionspedagog, för att kunna följa upp och planera det pedagogiska arbetet. Och förskolan Stormhatten i Tensta som tilldelats Stockholms stads kvalitetsutmärkelse. Det finns också en mängd olika metoder och arbetssätt för att arbeta med kvalitet i förskolan. Känner du till ECERS, en metod för bedömning av kvalitet? Eller ICPD, en metod för ökat samspel?

Artikel
En videofeedback-metod där man utgår från inspelade filmsekvenser och genom dem får syn på interaktion och samspel. Det är Marte Meo, som används i...
Artikel
Förskolans arbete ska vila på vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet. Men vad innebär det egentligen? Professor Hillevi Lenz Taguchi reder ut...
3 gillar
Artikel
Att arbeta med dekonstruktiva samtal är ett sätt att utveckla den pedagogiska praktiken – på vetenskaplig grund. Samtalen hålls kring dokumenterad...
2 gillar
Artikel
Samverkan för bästa skola är en satsning som drivs av Skolverket. I år är även förskolor med, och Göteborgs Stad har nu påbörjat ett arbete på fem...
Artikel
Skiftjobb, heltidsjobb och stressig vardag. Att nå ut till dagens föräldrar är inte helt lätt. På förskoleenheten Bråstorp i Motala har man hittat...
9 gillar
Artikel
En förskola i ett utsatt område, i slitna lokaler och med tidvis hög personalomsättning utvecklades till en kreativ arbetsplats med ett gott...
1 gillar
Artikel
Pia Williams forskning är inriktad mot studier av barns samspel och det lärande som sker mellan barn samt mellan barn och vuxna. Ett av hennes...
3 gillar
Artikel
Lär sig barn genom yttre stimuli, genom att de mognar eller i samspel med andra och omgivningen? Här fortsätter klättrandet i det pedagogiska trädet...
2 gillar
Artikel
Det finns flera inflytelserika teorier om hur barn lär sig och det kan vara svårt att hålla isär de olika synsätten. Följ med fil.dr Ann Pihlgren på...
7 gillar
Artikel
Den nya dataskyddsförordningen GDPR började gälla i maj 2018. Juristen Mikael Hellstadius ger praktiska exempel på personuppgiftshantering i...
1 gillar
Artikel
Hon sprider inspiration och kunskap om förskolans digitalisering, men har också ett djupt intresse för demokratifrågor och verksamhetsutveckling. Möt...
Artikel
I maj 2018 började nya regler om hantering av personuppgifter att gälla i Sverige, i form av EU:s dataskyddsförordning. Vad innebär den nya...