Kvalitet och dokumentation


Kvalitet och dokumentation

Hur du lyfter fram kvalitet och dokumentation på djupet – det får du veta här. Dokumentationens effekt diskuteras – vad finns det för fördelar och nackdelar? Läs om förskolan Luvan i Röbäck, där man har en reflektionspedagog, för att kunna följa upp och planera det pedagogiska arbetet. Och förskolan Stormhatten i Tensta som tilldelats Stockholms stads kvalitetsutmärkelse. Det finns också en mängd olika metoder och arbetssätt för att arbeta med kvalitet i förskolan. Känner du till ECERS, en metod för bedömning av kvalitet? Eller ICPD, en metod för ökat samspel?

Artikel
▶️ Artikel med film. Inför övergången till förskoleklassen behöver förskolans personal lämna över information till den nya verksamheten. Ann S....
2 gillar
Artikel
För att alla resurser i ett arbetslag ska tas till vara i utbildningen, behöver kunskap, kompetens och motivation inventeras och utvecklas....
1 gillar
Artikel
För att leda undervisningen i förskolan behöver förskolläraren arbeta med kunskapsdelning i arbetslaget. Yrkesspråk, medvetenhet och kollegiala...
4 gillar
Artikel
Förskollärare och barnskötare har olika roller men behöver hjälpas åt för att erbjuda alla barn en god undervisning. Här delar Bim Riddersporre med...
22 gillar
Artikel
▶️ Artikel med film. Ann S. Pihlgren har tagit fram en studiecirkel om hur förskolan kan rusta barnen inför övergången till förskoleklassen och...
3 gillar
Artikel
Pedagogerna på Misteröds förskola byter avdelning flera gånger om året. Det ger en hög kvalitet på arbetet och en stark gemenskap, berättar rektorn...
3 gillar
Artikel
Fotografier och filminspelningar från samlingar, utelek eller utflykter är vanligt i förskolan. Vilka regler gäller egentligen för denna...
Artikel
Lena Aronssons resultat visar att förskolans pedagoger behöver både sociokulturella teorier och teorier om barns biologiska, psykologiska och...
3 gillar
Artikel
Åre kommuns samtliga förskolor med sammanlagt cirka hundra anställda, har i tre års tid arbetat med en gemensam pedagogisk helhetsidé. Nu börjar...
3 gillar
Artikel
Med sin avhandling vill Maria Fredriksson lyfta och konkretisera pedagogers kompetens vad gäller kunskapsinhämtning och relationsbyggande arbete. Hon...
Artikel
Väl fungerande planeringsdagar som går hand i hand med det årliga systematiska kvalitetsarbetet och skapar sammanhang för alla. Tuula Torro och...
1 gillar
Artikel
Hur ser man på tid i förskolan ur ett organisatoriskt perspektiv? Hur kan man göra för att frigöra tid för pedagogisk planering, dokumentation,...