Förskoleklass


forskoleklass

För barnen och föräldrarna utgör förskoleklassen en viktig bro mellan att vara förskolebarn till att bli skolelev med läxor i ryggsäcken och gympapåsen i handen. För personalen kan det vara en spännande smältdegel där skollärare tar intryck av förskollärare och vice versa. Men det kan också vara en arena där olika kulturer och traditioner kolliderar. För politikerna verkar förskoleklassen ibland vara en buffert när barnkullarna är stora och förskolorna blir överfulla eller tvärtom... Artiklarna vi presenterar i det här temat hoppas vi ska ge svar på en del frågor, vara diskussionsunderlag till andra och ge spännande inspiration för dig som arbetar i eller är nyfiken på förskoleklassen!

Artikel
▶️ Artikel med film. Inför övergången till förskoleklassen behöver förskolans personal lämna över information till den nya verksamheten. Ann S....
2 gillar
Artikel
▶️ Artikel med film. Kunskaper och en positiv lärandeidentitet är två viktiga faktorer för barnets fortsatta utveckling inom skolväsendet. Ann S....
2 gillar
Artikel
▶️ Artikel med film. Övergångar mellan olika verksamheter kan enligt forskning ställa till problem och leda till oro och osäkerhet för barnet. Ann S...
6 gillar
Artikel
▶️ Artikel med film. Ann S. Pihlgren har tagit fram en studiecirkel om hur förskolan kan rusta barnen inför övergången till förskoleklassen och...
3 gillar
Artikel
På Smygehamns förskola samlar man sina femåringar på en och samma avdelning, och pedagogerna ser till att ta vara på alla möjligheter det ger. Här...
7 gillar
Artikel
Höstterminen 2018 står förskoleklassen inför stora förändringar, och det har väckt olika frågor bland lärarna. Vad innebär det i praktiken då...
2 gillar
Artikel
Från och med höstterminen 2018 blir förskoleklassen obligatorisk med en mycket tydligare läroplan. Vilka konsekvenser får detta för det pedagogiska...
2 gillar
Artikel
Tidig förskola av hög kvalitet kan jämna ut skillnader mellan barn från olika socio-ekonomiska grupper. På så sätt kan barnen få mer jämlika...
Artikel
Förskoleklassens syfte och uppdrag har tolkats på olika sätt. Därför tydliggör Skolverket förskoleklassens syfte, uppdrag och innehåll i ett...
Artikel
Forskning visar att förskola och skola allt mer närmar sig varandra i termer av uppdrag, innehåll och form. Vad innebär detta för förskoleklassens...
Artikel
Både barn och lärare att förhålla sig till organisationens villkor för gruppers sammansättning och övergångar mellan skolformer. Övergångar kan...
Artikel
Hur kan kontinuitet skapas mellan skolformer, där barnen känner igen sig i den undervisning som bedrivs och samtidigt utmanas att utvecklas nya...