Pedagogiskt ledarskap


Pedagogiskt ledarskap

En förskola är en arbetsplats där relationer och utveckling helt naturligt står i centrum. Här arbetar människor som är intresserade av andra människor. Barnen växer och utvecklas under sin tid på förskolan och det gör även personalen i sina respektive yrkesroller. I botten måste alltid finnas en respekt och en lyhördhet för personal, barn och föräldrar för att lyckas.

I temat Pedagogiskt ledarskap kommer vi lyfta fram förskolechefens viktiga roll för att skapa en trygg miljö och en engagerad verksamhet som drivs i enlighet med styrdokumentens intentioner.

Artikel
För att alla resurser i ett arbetslag ska tas till vara i utbildningen, behöver kunskap, kompetens och motivation inventeras och utvecklas....
1 gillar
Artikel
Förskollärare och barnskötare har olika roller men behöver hjälpas åt för att erbjuda alla barn en god undervisning. Här delar Bim Riddersporre med...
22 gillar
Artikel
Pedagogerna på Misteröds förskola byter avdelning flera gånger om året. Det ger en hög kvalitet på arbetet och en stark gemenskap, berättar rektorn...
3 gillar
Artikel
För att kunna följa upp att det språkutvecklande arbetet ger resultat i lärande behöver rektor koppla utvecklingsarbetet till verksamhetens...
3 gillar
Artikel
Några områden är särskilt viktiga att få med i ett språkutvecklande projekt för att utvecklingsarbetet verkligen ska leda till stärkt språkutveckling...
1 gillar
Artikel
Att utifrån betrakta och tillsammans diskutera samspel och kommunikation mellan barn och pedagoger, kan vara lärorikt och utvecklande för...
2 gillar
Artikel
Att vara rektor i förskolan innebär dels att man ska uppfylla det statliga uppdraget och huvudmannens uppdrag, dels leva upp till förväntningarna...
2 gillar
Artikel
Monica Tägtström Bergman har lång erfarenhet som verksamhetschef och har sett de politiska vindarna blåsa åt olika håll under årens lopp. Hur...
1 gillar
Artikel
Ingen förskola är den andra lik – hur är din egen? Vi ska titta på sju perspektiv på en arbetsplatskultur, som alla är gynnsamma för utveckling och...
3 gillar
Artikel
Om konsten att städa och plocka undan tillsammans med förskolebarnen – det tar den här artikeln upp. Med Karin Neuschütz hjälp blir städningen...
3 gillar
Artikel
På förskolorna i Grängesberg pågår ett kontinuerligt, organiserat kunskapsutbyte. Detta kollegiala lärande ger en förståelse hos all personal som...
4 gillar
Artikel
Det lågaffektiva förhållningssättet är utvecklat för att på ett etiskt försvarbart sätt hantera känslostarka situationer. Ett missförstånd är ibland...
17 gillar