Pedagogiskt ledarskap


Pedagogiskt ledarskap

En förskola är en arbetsplats där relationer och utveckling helt naturligt står i centrum. Här arbetar människor som är intresserade av andra människor. Barnen växer och utvecklas under sin tid på förskolan och det gör även personalen i sina respektive yrkesroller. I botten måste alltid finnas en respekt och en lyhördhet för personal, barn och föräldrar för att lyckas.

I temat Pedagogiskt ledarskap kommer vi lyfta fram förskolechefens viktiga roll för att skapa en trygg miljö och en engagerad verksamhet som drivs i enlighet med styrdokumentens intentioner.

Artikel
”När ett barn går från ’kan inte’ till ’kan’, då får jag rysningar. Vi har barn i förskolan som knäcker läskoden och det är jättehäftigt att få vara...
2 gillar
Artikel
På Rönnens förskola i Malmö har man sedan en tid ett barnråd. Förskolechef Ulla Sundin ser barnrådet som ett sätt för förskolechefen att arbeta...
Artikel
Roller och titlar, behörigheter och kompetenser på förskolan – de tycks bli allt fler och alla bidrar de med viktig kompetens. Leif Strandberg reder...
1 gillar
Artikel
Har barnets röst betydelse för förskolans ledarskap? I sin bok ”Barnet och förskolans pedagogiska ledarskap” lyfter Elisabeth Arnér och Solveig...
1 gillar
Artikel
Karin Rönnerman, professor i pedagogik, berättar om hur några förskollärare använde aktionsforskning i det systematiska kvalitetsarbetet för att...
2 gillar
Artikel
SAMSA är ett relativt nytt bidrag till förskolans kvalitetsutveckling. Det är ett gratis, webbaserat material som i dag används alltmer i förskolans...
2 gillar
Artikel
Vad kännetecknar begreppen lärande och undervisning, och hur hänger de samman? I sju artiklar berättar Ann S. Pihlgren om undervisning i förskolan,...
12 gillar
Artikel
Det talas ofta om att chefer behöver ha ett coachande förhållningssätt. Vad innebär coaching egentligen? Är det en trend eller finns det ett...
Artikel
Ämnesprofilerade förskolor av olika slag är vanligt förekommande i hela landet. Men vad bidrar en idémässig profilering av förskolan till, och för...
Artikel
Att tycka illa om en medarbetare är svårt. Men lösningen finns oftast i ett professionellt förhållningssätt. Här delar en förskolechef och en coach...
1 gillar
Artikel
Förskolechefernas pedagogiska ledarskap ska nu stärkas genom ett utbildningslyft i samband med att Förskolelyftet förlängs. Anna Cederström går den...
Artikel
Att vara förskolechef är ett komplext jobb eftersom det innehåller så många olika uppgifter och ansvarsområden. Dels ska man uppfylla det statliga...