Barnfri tid


tema

För att kunna erbjuda en förskoleverksamhet som uppnår målen i läroplanen krävs en kompetent och engagerad personal med goda förutsättningar att genomföra sitt uppdrag. En viktig pusselbit är tid. Självklart ska barnen ha tillräckligt mycket tid med de vuxna i sin närhet.  Men de vuxna måste också ha tillräckligt mycket tid på egen hand för att knyta ihop verksamheten – för att planera, dokumentera, reflektera, kommunicera och organisera. Det som ofta kallas barnfri tid är kanske tid utan barn i närheten men där närheten till barnen är stor och i högsta grad tid för barnens bästa! 

Artikel
Väl fungerande planeringsdagar som går hand i hand med det årliga systematiska kvalitetsarbetet och skapar sammanhang för alla. Tuula Torro och...
1 gillar
Artikel
Hur ser man på tid i förskolan ur ett organisatoriskt perspektiv? Hur kan man göra för att frigöra tid för pedagogisk planering, dokumentation,...
Artikel
När vi planerar förskolans verksamhet – gör vi det då utifrån läroplansmålen eller utifrån barnens intressen? Det handlar om två olika...
5 gillar
Artikel
Att ge och ta emot feedback är inte alltid lätt. Men rätt använt – med kunskap och förståelse – blir det ett fantastiskt verktyg för motivation och...
1 gillar
Artikel
Finns det normer som får styra förskolans verksamhet utifrån pedagogers behov och intressen, och inte utifrån barnens och våra styrdokument? Ja,...
Artikel
På många förskolor måste man vara på arbetsplatsen under sin planeringstid, på andra får man planera hemma om man vill. Hur många timmar man har för...
Artikel
”Långa måndagar” med sammanhängande planeringstid ger smidiga vardagar. Så tycker pedagogerna som Förskoleforum pratat med. – Det ger hela...
Artikel
Handledning är både en form av kompetensutveckling och ett sätt att hitta metoder och lösningar för att hjälpa barn som behöver extra stöd. Yvonne...
Artikel
Hur organiserar olika förskolor för planerings- och reflektionstid? Och vilket innehåll kan planeringen ha? Marie Lindvall Wahlberg ger konkreta...
Artikel
Ett starkt och ständigt återkommande önskemål hos oss pedagoger är att vi vill ha mer tid utanför barngruppen. Detta för att hinna reflektera och...
Artikel
Det pedagogiska ledarskapet handlar inte om att säga hur något ska göras. Det handlar mer om att ha förmågan att hitta de bästa frågorna att ställa i...
1 gillar
Artikel
Marie Lindvall Wahlberg är erfaren förskolechef, verksam i Botkyrka utanför Stockholm. I två artiklar delar hon med sig av sin syn på ledarskap inom...