Undervisning utomhus

förskolebarn målar träd

I det här temat har vi samlat artiklar som ger inspiration och kunskap om hur undervisning kan bedrivas utomhus och hur goda undervisningsmiljöer kan skapas på förskolegården. Temat fylls på efter hand, bland annat kommer snart en serie med filmade exempel på undervisning utomhus.