”Appar ingen genväg till förskolebarns lärande”

Forskning visar att det kan vara problematiskt att använda datorplattor och appar i stället för traditionella aktiviteter i förskolan. Det finns en risk att barnen i första hand lär sig att spela apparna och inte tar till sig det pedagogiska innehållet. Detta visar Malin Nilsen i en avhandling från Göteborgs universitet.