Att skapa en tecknande miljö – del 1

TAKK är en beprövad metod för barn som behöver extra stöd i sin kommunikativa och språkliga utveckling. Anneli Tisell har bett Britt Claesson, AKK-pedagog och sakkunnig i referensgruppen för TAKK, att dela med sig av goda exempel och konkreta tips.