Balanserade riskbedömningar i Hammarö

Förskolorna Anneberg och Mörmoskogen har planerat sina utemiljöer utifrån konceptet balanserade riskbedömningar. Barnen möts av naturlig vegetation och får själva i högre grad bedöma vad de klarar av och var deras gränser går.