Barn i riskzonen för dyslexi

Vilka är risktecken på dyslexi hos små barn? Hur kan förskolan arbeta för att upptäcka problemen tidigt och ge rätt stöd? Barbro Bruce ger vägledning.