Barn i riskzonen för dyslexi

Vilka är risktecken på dyslexi hos små barn? Hur kan förskolan arbeta för att upptäcka problemen tidigt och ge rätt stöd? Barbro Bruce ger vägledning.

Så här läser du vidare!

Inte medlem?

Bli medlem här

eller

prova gratis i två månader