Barn lär sig genom att lyckas

Tillgänglighet och delaktighet är ledord för förskolorna i Ånge. Genom att förändra sitt eget bemötande och arbetssätt jobbar personalen för att förverkliga ledorden. Förskolechef Kicki Johansson berättar om arbetet och hur alla barn vinner på ökad tillgänglighet.