Bli en professionell samtalspartner

Hur du samtalar med barnen avslöjar din närvaro, ditt intresse och ditt engagemang, och påverkar samtidigt barnens möjligheter till lärande. Barbro Bruce, leg. logoped och docent i utbildningsvetenskap, delar med sig av konkreta tankar om språkstödjande pedagogik genom samtal.