Boktips: Guidad lek i förskolan: Språkutveckling mellan undervisning och lek

Publicerat

Hur ska man kunna realisera läroplanens ökade krav på undervisning samtidigt som man vill behålla barnens tid för lek och olika former av lekfullt lärande? Robin Samuelsson ser guidad lek som en väg framåt.

Kan vi undervisa barn på ett lekfullt sätt så att de får möjlighet att utveckla språket och samtidigt stimuleras till socialt och kulturellt lärande? Detta är en av de viktigaste förskolepedagogiska frågorna i dag, när barn förutsätts lära sig ett ständigt växande innehåll i en snabbt föränderlig värld.

I Guidad lek i förskolan presenteras metoden guidad lek för första gången i en svensk förskolepedagogisk kontext. Det är en forskningsbaserad arbetsmetod som används för att skapa lärande genom interaktion och delaktighet.

”Potentialen med guidad lek ligger i att det rör sig om lärande som sker mellan direkt undervisning och metoder som bygger på barns eget lekfulla utforskande. Denna balans matchar behovet inom den svenska förskolan av att kunna bygga vidare på traditioner av lekbaserade metoder och bibehålla tiden för barnens lek, samtidigt som arbetet riktas mot de lärandemål som finns.” (s. 45)

Författaren Robin Samuelsson, fil.dr, arbetar som forskare vid Institutionen för nordiska språk, Uppsala universitet, med fokus på flerspråkighet, digitalisering, språkutveckling och lekbaserat lärande i förskolan. Han är även gästforskare på utbildningsinstitutet vid University College London, där han studerar pekskärmars inverkan på barns kommunikation och språk.

I sin bok beskriver Samuelsson hur metoden guidad lek bygger vidare på den lekbaserade pedagogiska miljön som redan finns på svenska förskolor, och ger intresseväckande inblickar i internationell forskning på området.

En lång rad praktiska exempel från svensk förskola lyfts fram, där författaren resonerar kring hur barnens utforskande stöttas genom guidad lek. Målet är att visa hur pedagogen kan göra aktiva och avgörande insatser för ett lekbaserat lärande hos barnen.

Guidad lek i förskolan är i första hand riktad till förskollärarstudenter och verksamma pedagoger i förskolan.

Om boken

guidad_lek_150.jpgTitel: Guidad lek i förskolan: Språkutveckling
mellan undervisning och lek

Författare: Robin Samuelsson

Antal sidor: 136

Utgiven av: Studentlitteratur 2021

Här kan du läsa ett smakprov ur boken.