Boktips: Läsningens magi

Publicerat

Läsningens magi av Maria Heimer, skolbibliotekarie och lärare, lyfter fram högläsningens många fördelar, och visar på hur viktigt det är att värdesätta läsning och att låta litteratur finnas tillgänglig i hemmet.

Högläsning har stor betydelse – den kan till och med förändra ett barns liv. Böckerna, sångerna, rimmen och ramsorna bidrar till att språket utvecklas och att barnets värld växer.

Muntligt berättande i olika former är något som följt med oss människor sedan lång, lång tid tillbaka. Det är som Maria Heimer skriver:

”i urminnes tider [har det] berättats, från generation till generation över hela jorden. Berättelserna har bidragit till att bevara vår historia och göra världen lite mer begriplig.” (s. 69)

Den vuxne har stor betydelse

Att få höra en betydelsefull vuxen läsa högt, och att den vuxne och barnet tillsammans pratar om det lästa, skapar närhet och gemenskap. Maria Heimer betonar den viktiga rollen som den vuxne har och skriver bland annat:

”Högläsningen skapar (…) både gemenskap mellan barn och vuxen och en längtan efter fler gemensamma berättelser. Du har en betydelsefull roll att som nära vuxen till barnet tidigt i barnets liv bjuda in till gemenskap och berättelser.” (Heimer, s. 31)

Den vuxne har även stor betydelse för barns egen läsning. Genom att värdesätta läsning – att läsa själv och att låta litteratur finnas tillgänglig i hemmet – motiveras barn till läsning.

Konkreta exempel och tips

Utöver att berätta om högläsningens många fördelar bjuder Läsningens magi också på konkreta exempel på hur och vad du kan läsa högt för barn i olika åldrar – från spädbarn upp till arton år.

Boken ger också handfasta tips om muntligt berättande och om att motivera barn till att läsa på egen hand samt om hur du blir en ”läsande förebild”.

Läsningens magi är skriven för föräldrar, vårdnadshavare och andra betydelsefulla vuxna som har ett eller flera barn i sin närhet.

Om boken

Heimer_boktips_150.jpgTitel: Läsningens magi – högläsaren, barnet, boken och den läsande förebilden

Av: Maria Heimer

Antal sidor: 128

Utgiven av: Studentlitteratur 2022

Om författaren: Maria Heimer är skolbibliotekarie, lärare, författare och föreläsare. Hon har arbetat som utvecklingspedagog med fokus på läsfrämjande insatser i förskola och skola. Maria har varit delaktig i flera utmärkelser för en skolbiblioteksverksamhet i framkant, senast 2020 då skolbiblioteket hon arbetar på utsågs till ett skolbibliotek i världsklass. Maria skriver för Förskoleforum och har bland annat skrivit böcker om högläsning, källkritik och normkreativitet i barn- och ungdomslitteraturen.