Boktips: Språkstimulera mera!

Publicerat

Logopeden och författaren Elvira Ashby har skrivit många artiklar för Förskoleforum, och nu är hon aktuell med en ny bok om att stimulera barns språkutveckling. Här berättar hon om sina tankar bakom boken och bjuder på några tips och språklekar.

Hur fick du idén att skriva boken?

ashby_250.jpg
Elvira Ashby.
Jag har länge skrivit mycket om barns språkutveckling, både artiklar för Förskoleforum och handledningar till material från Hatten Förlag.

Jag utgår alltid från hur vi logopeder arbetar med barns språk och vill inspirera pedagoger och föräldrar att hitta enkla och roliga sätt att hjälpa barnen att utvecklas. Så när Studentlitteratur frågade om jag ville skriva den här boken nappade jag direkt.

Varför var det viktigt att skriva den?

Det finns mycket kurslitteratur som rör barns språkutveckling i stort, men inte lika mycket skrivet om vad vi i omgivningen praktiskt och konkret faktiskt kan göra. Så jag har varvat korta avsnitt av teori, så att läsaren får en stabil grund att stå på, med mycket inspiration och konkreta verktyg, som språklekar och forskningsförankrade strategier för att stötta barns språkutveckling.

Vad har du själv lärt dig under arbetets gång?

Mycket! Jag har arbetat länge som logoped, och lärt mig mycket av barnen, sådant jag läst och kollegors goda idéer och arbetssätt. När jag skrev boken fick jag samla ihop allt det, och samtidigt djupdyka forskning som verkligen visar att det vi gör med barnen har effekt!

Vilka reaktioner hoppas du att boken ska väcka?

Jag hoppas att läsaren ska känna sig inspirerad, och verkligen vilja gå ut och arbeta aktivt med barnens språk, men också kanske känna sig säkrare och tryggare i att ha verktyg för det.

Jag hoppas också att boken ska fungera som en språngbräda till att tänka vidare själv, och hitta på fler roliga aktiviteter och egna språklekar kring just vad det specifika barnet eller barngruppen behöver. För det finns hur mycket som helst vi kan göra, och det är roligt att språkleka med barn!

Du håller också en utbildning med samma namn som boken. Hur hänger den samman med boken?

Ja, både boken och mina seminarier heter ”Språkstimulera mera!”, så de hänger absolut ihop och kompletterar varandra. Även när jag föreläser försöker jag vara konkret och inspirerande med hur vi kan jobba språkutvecklande med allt barnen tycker är roligt, från Babblarna till kapitelböcker.

sprakstimulera_750.jpg

Du har också skrivit en rad artiklar för Förskoleforum de senaste åren. Berätta lite om det!

Jag blev så glad när jag kom i kontakt med Förskoleforum för alla behöver ju påfyllnad och ny inspiration i arbetet. Och det är fantastiskt roligt att få vara en av de författare och experter som fyller forumet med dess tusentals artiklar.

Vad läser du själv just nu?

Tillsammans med barnen läser jag SpökABC, en alldeles lagom läskig ABC-bok som just kommit ut vid Hatten Förlag och som barnen vill höra om och om igen.

Och själv läser jag Skärmhjärnan av Anders Hansen.

Exempel ur boken – strategier

Variera språket, anpassa och förstärk och kolla att barnen förstår

Det som är effektivast i all inlärning är en nivå som innehåller utmaningar men som man också känner att man klarar av att nå, och detta gäller förstås även när vi vill stimulera språkförståelsen. Om vi ställer överkrav på barns språkförståelse så att de känner att de inte har en chans att förstå, kommer de att sluta lyssna – och slutar de lyssna blir det ingen språkstimulans.

Men samtidigt behöver barn utmaningen i att höra lite mer komplexa satser för att utveckla just förståelsen av komplexa satser, precis som forskning vid Chicago universitet visat. Det gäller alltså för oss vuxna att hålla balansen.

Det mest effektiva för att stötta barns utveckling av språkförståelsen verkar därför vara att använda ett varierat språk, det vill säga att vi använder lite krångligare meningar och svårare ord tillsammans med ord och meningar som är lätta att förstå. På det sättet får barnet möta många typer av meningar och kan dra slutsatser av sammanhanget, varvid språkförståelsen växer. Även ovanliga ord kan bli begripliga i ett känt sammanhang, speciellt om vi samtidigt visar vad de betyder, och när barnet hört orden flera gånger är de plötsligt inte svåra längre.

Samtidigt är det viktigt att ha koll på att barnen ändå förstått i slutändan, så vi inte tappar dem helt för att det blir för svårt – i så fall får vi förenkla och förtydliga oss.

Förtydliga kan man göra på många sätt. Om det inte går att förklara enkelt nog går det att använda bilder, visa konkret med saker eller rita enkla streckteckningar medan man förklarar. Det finns många sätt på vilka vi kan anpassa och förstärka vårt tal.


Exempel ur boken – språklek

Ordna en skattjakt

En lek som är rolig för att stimulera språkförståelsen är att leka skattjakt, där vi vuxna faktiskt talar om var skatten är gömd och barnen utifrån den lagom svåra meningen får fundera och leta. Som skatt kan man ha vad som helst, en fin sten, en bil eller kanske till och med något gott.

Barnen får blunda medan jag gömmer skatten, och då kan jag förstås passa på att gömma den på ett sådant ställe att jag får använda de ord jag tänker att barnen behöver träna på. Det kan vara till exempel lägesord, som , under och bakom, eller adjektiv som störst och minst. Sedan får barnen titta igen, och jag berättar var jag gömt skatten.

”Lyssna noga nu. Skatten är bakom soffan.”

Om barnen letar på fel ställe kan jag upprepa instruktionen samtidigt som jag använder mitt kroppsspråk för att guida och visa vad det där ”bakom soffan” faktiskt betyder, så att barnen kan koppla ihop ordet ”bakom” och platsen när de hittar skatten.

I takt med att barnens språkförståelse växer och de behöver nya utmaningar är det förstås lätt att göra instruktionerna svårare. Det går att ställa ut lådor i olika färg och storlek i rummet och säga till exempel: ”Den är under den minsta vita lådan i fönstret bredvid soffan.”

Om boken

9789144129464_200.jpgTitel: Språkstimulera mera! Att stötta barns språkutveckling

Av: Elvira Ashby

Antal sidor: 144

Utgiven av: Studentlitteratur 2019 

Om författaren: Elvira Ashby, legitimerad logoped och författare, har mångårig erfarenhet av att arbeta med barns språkutveckling inom olika verksamheter som förskola/skola, barnhälsovård och habilitering. Hon föreläser ofta i ämnet och skriver frekvent artiklar för Förskoleforum.

Läs mer om boken.

Läs mer om Elvira Ashbys föreläsningar.