Broschyr om små barns språkutveckling på 48 olika språk

Här hittar du en broschyr om att läsa och berätta på sitt modersmål – översatt till hela 48 språk. Syftet är att väcka läslust och berättarglädje och att visa på modersmålets betydelse för barns språk och utveckling.

Så här läser du vidare!

Inte medlem?

Bli medlem här

eller

prova gratis i två månader