Checklista vid tecken på försummelse

Checklista vid tecken på försummelse innehåller mer konkreta exempel på försummelse av barn. Exemplen behöver inte bero på försummelse men listan kan vara ett stöd när ni försöker skapa en samlad bild av ett barns situation. (Del 4 av 4)