”De kallar det trots”

Det som i vardagligt tal kallas ”trots” handlar om att barnet ska hitta sig själv, sin vilja och sin sociala kompetens. Barnpsykologerna Clara Linnros och Malin Bergström vill ta tillbaka ordet trots och i stället prata om hur vi värnar och tar till vara barnets utveckling.

Så här läser du vidare!

Inte medlem?

Bli medlem här

eller

prova gratis i två månader