Delaktighet i den pedagogiska miljön del 2: Övningar och frågor

Fördelarna med att bjuda in såväl barn som föräldrar till att själva vara delaktiga i utformningen av förskolans pedagogiska miljö är många. Här följer förslag på hur barn och föräldrar kan involveras, och på reflektionsfrågor för personalgruppen.