Delaktighet i den pedagogiska miljön del 2: Övningar och frågor

Fördelarna med att bjuda in såväl barn som föräldrar till att själva vara delaktiga i utformningen av förskolans pedagogiska miljö är många. Här följer förslag på hur barn och föräldrar kan involveras, och på reflektionsfrågor för personalgruppen.

Så här läser du vidare!

Inte medlem?

Bli medlem här

eller

prova gratis i två månader