Demokrati för förskolan – Entreprenörskompetens

I den sjunde av EU:s kompetenser är entreprenörskompetensen i fokus. Det handlar bland annat om förmågan att skapa nya idéer och utveckla sådant som är till nytta för andra, exempelvis genom att undersöka och uppfinna eller skapa. För att göra det behövs kreativitet, kritiskt tänkande och problemlösning men också initiativförmåga, förmåga att samarbeta med andra och att man arbetar uthålligt. (Del 9 av 10.)