Demokrati i förskolan – läs- och skrivkunnighet

Läs- och skrivkunnighet är den första av Europeiska unionens åtta nyckelkompetenser, och är en förutsättning för att kunna utveckla de sju andra nyckelkompetenserna. Läs- och skrivkunnighet är grunden till mycket av det som vi gör som att lyssna, tala, förstå, läsa, tänka, berätta, skriva, leka, förklara och kompromissa. (Del 2 av 10.)

Så här läser du vidare!

Inte medlem?

Bli medlem här

eller

prova gratis i två månader