”Det bästa är mångfalden”

barn och barnlitteratur

På en förskola med tjugo språk representerade bland barnen och femton i personalgruppen, blir flerspråkigheten norm i stället för undantag. Följ med till Milstensgården i Borås!