Empatiträna barnen med REDE

Publicerat

När barnen får träna på empati kan relationer förbättras och konflikter minska – något som också kan ha positiva effekter på lång sikt. Men empatin behöver underhållas för att inte stagnera.

Grunden till den empatiska förmågan är medfödd och under barnets uppväxt utvecklas den mer och mer. Men empatin måste underhållas hela tiden. Utan stimulans riskerar den att stagnera.

– Empatin, precis som konditionen, behöver tränas hela tiden, säger Helena Risinger, verksamhetsansvarig för REDE.

Träna från tidig ålder

Det är viktigt att träna barns empati från tidig ålder. En högre empatisk förmåga gör att barnet får en bättre förståelse för omgivningen och lättare kan läsa av det som händer runtomkring. Det kan skapa en ansvarskänsla och en insikt i att ens agerande har betydelse för omgivningen.

– För att kommunicera och förstå varandra måste vi kunna känna in omvärlden. Man behöver ha förståelse för andras beteenden och behov. Man kan också få en bättre självkänsla av att vara empatisk och bli en bättre kompis.

Att vara empatisk kan ge kroppen ett oxytocin-påslag, alltså hormon- och signalsubstansen som är vårt ”lugn och ro-hormon”. En minskning av oxytocin, som t.ex. kan uppstå vid kraftig stress, kan minska vår empatiska förmåga. Hormonet i sig sänker vårt blodtryck och kan lindra ångest och oro.

– Kroppen påverkas även fysiskt av att vara empatisk.

Vuxna förebilder

För att barn ska öka sin empatiska förmåga behöver de uppleva kärlek och vuxna förebilder. Pedagogernas agerande såväl mot barnen som mot varandra är viktigt.

– Eftersom alla barn inte har tur att komma från ett bra hem är det otroligt viktigt att de möter bra pedagoger. Det räcker inte med ord och prat utan barnen läser hela tiden av hur pedagogerna agerar.

Ta ett djurs perspektiv

Ett sätt att träna barnens empati är genom att hjälpa dem att se och inta andras perspektiv. Då blir det lättare att inte ha förutfattande meningar om individer som man inte känner.

– Barnen behöver lära sig att vara öppna inför andra människor.

Organisationen Djurskyddet Sverige har skapat ett värdegrundsmaterial, REDE, (Respekt, Empati, Djur, Etik) i syfte att träna barns empati. I olika uppgifter, dramaövningar, diskussioner och samtal med koppling till förskolans läroplan får barnen inta djurens perspektiv. De får leva sig in i och träna på att se saker ur såväl stora djurs som insekters perspektiv. Bland annat får barnen följa en koltrastfamilj för att få förståelse för fåglarnas liv. Barnen får också besöka smådjur i naturen, bygga humlebo och en smådjursrestaurang för att skapa respekt för insekter.

– Även om insekter inte kan uttrycka sig på samma sätt har också de ett sammanhang. Småkryp bor någonstans och har sina speciella matvanor. De är fascinerande. Vi uppmanar även pedagogerna att besöka riktiga djur på 4H-gårdar eller visningsgårdar.

Uppleva känslor

För barn kan det vara komplext och komplicerat att berätta om sina egna känslor. Att titta på och prata om djurs känslor och tillstånd kan vara mindre laddat. Genom att förstå att djur också kan känna känslor liknande barnens, såsom att vara rädda, nyfikna eller glada, kan barnen göra en koppling till sig själva.

– Det är bra att kunna prata om och sätta ord på känslor. Barn behöver få uppleva många olika känslor. Men de kan behöva ha någon som förtydligar och hjälper dem att förstå vilka känslor de känner.

Extra träning vid behov

Det är också viktigt att diskutera etiska frågor med barnen, ifrågasätta och fundera tillsammans utan färdiga svar eller pekpinnar.

– Barnen behöver själva få utveckla etik och moral. De behöver tänka mycket och lära sig att känna efter var de själva står i sådana frågor.

Om pedagogerna märker att ett barn har svårt att ta andras perspektiv eller har en bristande empatisk förmåga kan hen behöva träna extra. Att utveckla empati för djur ökar också empatin för människor. Forskning visar att våldsbrottslingar ofta misshandlat djur i tidig ålder.

– Om det snabbt fångas upp kanske det kan minska antalet våldsrelaterade brott.

Mindre konflikter i gruppen

Materialet har tagits fram utifrån forskning kring empati och relationer mellan människor och djur. Övningarna används av förskolor men också på till exempel djurparker. Pedagoger, som använt REDE i förskolan och tränat empati-övningarna med barnen, upplever att konflikterna i gruppen minskar. Barnen får lättare att kommunicera och att förstå varandra. De blir mer försiktiga med djur och natur.

– Barnen förstår att ens agerande har effekt på omgivningen.

Att fokusera på empati och värdegrundsfrågor under temaveckor kan vara bra men det är lätt att komma in i gamla hjulspår efter ett tag.

– Därför är det viktigt att arbeta kontinuerligt med empati. Det är särskilt viktigt på förskolan där barnen utvecklas och lär sig mycket nya saker.

Mer infoDe flesta övningar i REDE har tagits fram av etolog Kerstin Malm och pedagog Dag Einarsson tillsammans med REDE/Djurskyddet Sverige. Övningarna är baserade på forskning om empatisk utveckling och forskning om relationen mellan djur och människor. Materialet Mini-REDE vänder sig till förskolor. REDE vänder sig till årskurserna F-5. Materialet kan laddas ned och användas gratis på https://rede.se.

Artikelfoto: Shutterstock.com