Engagera förskolebarn i samhälleliga miljöfrågor

Översvämningar och sedan långvarig och extrem torka i Sverige. Teresa Elkin Postilas avhandling vid Stockholms universitet berör ett samtida problem ur förskolebarnets perspektiv: ”Barnens samhällsrelevans i frågorna fascinerade mig.”